Zahlavi

KŮRA, NEBO KÚRA? VINEN, NEBO VINNEN? (rozdíl mezi ú a ů + rozdíl mezi n a nn)

Která z následujících vět je napsána s pravopisnou chybou?

 

A. Tím se nám výběr zúžil zhruba na osmdesát pedagogů z univerzity.
B. Vypadala jako jedna z fúrií v muzeích, jen hadi na hlavě jí chyběli.
C. V pyžamu a tlustých vlněných ponožkách jsem seděla na posteli.
D. Tam za směnný prostředek nejprve platila kunní kožešina.
A. Z jeskyního bytu se vynořila stará žena a téměř radostně si ho prohlížela.
B. Stulila se do klína, jako by skutečně byla malou nevinnou kočičkou.
C. Opatřili si velký sněhový skútr s přívěsnými saněmi pro děti.
D. Posbírali všechny ty cennosti, svázali je do modrého ručníku a odnesli.
A. Vydává se na strastiplnou cestu, oděný v nevýrazném svrchníku.
B. Nemůžete se spolehnout na polibek můzy či prince na bílém koni.
C. Jeho největším koníčkem jsou víkendové pěší túry s přáteli.
D. Za kulatým vyústěním chodby bylo vidět dřevěnou bednu.
A. To je dobrá metoda při oboustraném zachování života ve skromnosti.
B. Přepravovat letecky čerstvé ovoce by se neúměrně prodražilo.
C. Na věšáku visel starý plášť do deště a omšelý plstěný klobouk.
D. Nezdůvodněná neúčast bude postoupena disciplinárnímu řízení.
A. Vezměte kostku ledu a přiložte ji na vnitřní stranu kolenních jamek.
B. Třeba štrúdl v jedenáct hodin večer jsem si opravdu nedávala.
C. V letové formaci vystřelila směrem k plynnému obalu druhé planety.
D. Byl šestnáctkrát odsouzen k úhrnému trestu deseti let odnětí svobody.
A. Šedá svíčka byla doplněná jehličím z túje a menšími snítkami z borovice.
B. Tato vyhláška je protiústavní, porušuje základní práva a svobody.
C. Neúrodná půda v součinosti s žírným sluncem vytvářely lahodnou chuť.
D. Jednou z nočních můr mého dětství byly škubánky ze školní jídelny.
A. Nikdo nikam nespěchal, vůkol panovala uvolněná nálada.
B. V mé hlavě postupně vznikala jakási starozákonní mytologie pomsty.
C. Závěť může zústavitel sepsat sám, ale může využít i pomoci notáře.
D. Za patnáct minut jsme se zaúpěním brzd zastavili za malou usedlostí.
A. Dle mého názoru přísluší babičce v lůně rodiny úloha velmi důležitá.
B. Jsem také pro to, aby se dětem od nejůtlejšího věku dávalo kapesné.
C. Po přivázání k blízkému kůlu mu na čele způsobili malou ranku.
D. Pak zamířil přímo do paláce bavorského korunního prince.
A. Kompletní cenník a další informace najdete na našich stránkách.
B. Výhodou metody byla jednoduchost a zcela jistá účinnost.
C. Darovat lze masáž či pedikúru a obojí můžeme poskytnout v pohodlí domova.
D. Po sklech se řinul déšť a v plískanici působilo okolí bezútěšně.
A. Hrát si můžete i na housle anebo na fúru jiných nástrojů.
B. Otevřela se před nimi vrata, kterými vyjeli do denního světla.
C. Izolací domu se zpravidla snažíme zabránit únikům tepla.
D. V optimálních podmínkách dorůstají do hmotnosti pěti kilogramů.

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.