Zahlavi

SHLÉDNOUT, ZHLÉDNOUT, NEBO VZHLÉDNOUT? (s-/z-/vz- v předponách)

Která z následujících vět je napsána s pravopisnou chybou?

 

A. S Jiřím jsem se spřátelil během chvíle, ihned mi nabídl tykání.
B. Jde o zajištění oprav a údržby techniky a odborné spůsobilosti záchranářů.
C. Naproti dveřím stál vysoký dřevěný oltář, odkud na nás shlížela triáda bohů.
D. Nyní se tento strhující román konečně dostal do rukou českým čtenářům.
A. Po skončení války se přestěhovali do Bratislavy a zplodili tři syny.
B. Jelikož se neztotožňoval s habsburskou válečnou politikou, emigroval.
C. Podaří se ho zkrotit za pomoci lan a ochotných rukou kolemjdoucích?
D. Dnes a denně řeším, jak zkloubit výchovu dítěte a práci.
A. Pasoval se do role jakéhosi zprostředkovatele, který tým koordinoval.
B. Práci nejdříve zahájí těžší technika, jako jsou bagry a sbíječky.
C. Přednosta se zhovívavě usmál a začal trpělivě vysvětlovat.
D. Pouze jeho spolužáci byli, jak se traduje, zproštěni viny.
A. Ruce rozpálené energií jsem stáhla k vráně na okapovém žlabu.
B. Uvažuje o obřadu, kterým by nekonvenčně stvrdil vztah se svou partnerkou.
C. O hodinu později se před nimi vztyčil mohutný ledovcový kolos.
D. Ruce a nohy jako by byly splácány z kusů o číslo větších než zbytek těla.
A. Viděla jen nebohého skrvaveného vojáka po boji, který nevyvolal.
B. Její dobročinnost, zbožnost a péče o nemocné byly pověstné.
C. Veškerá zařízení uvnitř komunikují prostřednictvím datové sběrnice.
D. Najednou se zprudka rozletěly dveře a dovnitř se vřítili dva doktoři.
A. Taktak stihla slít bylinkový odvar, který překypoval na plotně.
B. Vidí mladou ženu stojící zpřímeně na pódiu v dusné místnosti.
C. Toho nedělního rána jsem se vydal ulicemi plnými shnilých rajčat.
D. Ihned mu zaplatil včetně spropitného, aby neměl důvod je znovu vyrušovat.
A. Na zádech si nesou sbalené věci, podobají se zběhům nebo poutníkům.
B. Při požáru se splodin nadýchal asi osmdesátiletý senior, který byl v bytě.
C. Oba teď svorně vytáhli do akce proti dvěma firmám s elektronikou.
D. Děti sporadicky přijdou do styku s atletikou, gymnastikou a jinými hrami.
A. Sice na vás záření nedopadne zvrchu, ale odrazí se od vody.
B. Děti přeživších často strádají psychosomatickými poruchami.
C. Člověku se začne zužovat vidění, až má před očima úplně černo.
C. Oslovíme místní řezbáře, aby pana prezidenta zpodobnili ve dřevě.
A. Papriky za jediný měsíc zlevnily o čtyřicet procent, rajčata o třicet sedm.
B. V Mirkovi opět vzkřísila naděje, nebylo mu však lehko u srdce.
C. Pomalu mi po tváři stekly dvě slzy, které stvrzovaly, co jsem už tušila.
D. Tvář byla sčernalá a vrásčitá, jako kdyby patřila stoleté stařeně.
A. Dostal jsem pokutu od zpupného průvodčího a vystoupil do té zatracené zimy.
B. Patříte-li mezi milovníky skvašeného moštu, ochutnejte náš domácí burčák.
C. Značka tohoto minerálního zřídla nechybí v žádné turistické mapě.
D. Oheň v zavřené boudě vzplál během čtrnácti dní už podruhé.

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.