Zahlavi

BÝT, NEBO BÍT? (i/y po obojetných souhláskách v kořenech slov)

Která z následujících vět je napsána s pravopisnou chybou?

 

A. Zůstali jsme stát jako přibytí, ještě hůř než mlčenlivé sochy.
B. Tihle zlomení lidé museli vědět, jak nebývalé štěstí je potkalo.
C. Na bytelné křeslo v prostorném obývacím pokoji jako první usedl David.
D. V situaci, v níž nebylo zbytí, jsem sebral veškerou odvahu a začal jednat.
A. Ta střecha začíná mlít z posledního, měli bychom ji opravit.
B. Černé střešní ližiny vás vyjdou na šest tisíc korun.
C. Kotě se jí lísalo k nohám a u toho kňouralo a mňoukalo.
D. Svého hřebce poznal podle lisiny blyštící se v paprscích slunce.
A. Kolem stolu se ochomýtalo několik známých tváří.
B. Cítil se poctěný návštěvou tohoto opomýjeného města.
C. Z pečlivě nakrouceného účesu se nevymykala jediná vzpurná kadeř.
D. Hry mu kdysi pomáhaly vymycovat nepříjemné pocity.
A. Otevřely se před námi bílé pláže ve stínu ztepilých palem.
B. V duchu jsem mu spílal do hlupáků a zbabělců.
C. Nechte svítit nad barem, aby tu v noci návštěvnice neklopítaly.
D. Při hře na schovávanou se nemohli dohodnout, kdo začne pikat.
A. Svět je přesycen a zasypán bezcennými penězi.
B. Při doteku se syrovým bahnem zaťal Stanislav zuby.
C. Ze sýpky vyšlehly plameny a vylétla rudočerná prkna.
D. Po dlouhém běhu zastavil, sýpal a stěží popadal dech.
A. Celý národ projevil pevnou a ničím nezvyklanou víru v její vítězství.
B. Museli odvinout poněkud větší kus lana, než původně plánovali.
C. Artista švihem rozhoupal visutou hrazdu, na niž se následně vyhoupl.
D. Markéta radostí zavýskla, když se kůň rozeběhl po úbočí.
A. Chvíli se vzpouzel, ale nakonec byl ubyt argumenty svého soka.
B. Požadované tloušťky docílíme sbitím těchto dvou prken.
C. Přibytím dvou nových předmětů se jí zpestřil její školní rozvrh.
D. Zapíchl dlouhé bidlo do plytkého dna řeky a odrazil se.
A. Za nimi hučelo přibližující se vozidlo a vířilo prašnou zem.
B. Když je květ opylený, produkce ryzího nektaru je ukončena.
C. Voda na tomto místě užírá skály a útesy a podemýlá sloupky a stromy.
D. Nový model auta dostal do vínku řadu moderních technologií.
A. V prostoru vedle hlavní lodi jsou umístěny vytríny s obrazy Jana Husa.
B. Připojení domu k inženýrským sítím je samozřejmě na vás.
C. Dva důstojníci zpravodajské služby smýčí dalekohledem krajinu.
D. Je také prozíravé zaznamenat si datum, kdy jste materiál zakoupili.
A. Na zpáteční cestě dostala vyrážku, pálení žáhy a žaludeční křeče.
B. Radnice v uplynulých letech výrazně investovala do kulturních akcí.
C. Chvíli jsme stáli u zábradlí a shlíželi dolů na proud mihotavých perel.
D. Oči, ostře hledící zpod pocuchaného syvého obočí, plály nezkrotnou silou.

Nevíte si rady? Pomoc hledejte v Internetové jazykové příručce, která je k dispozici na webu https://prirucka.ujc.cas.cz/. Zjistíte v ní, jak správně napsat konkrétní slovo nebo tvar. Také si můžete vybrané problémy spojené s pravopisem nastudovat ve výkladové části.

Připravil: Filip Kubeček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.