Zahlavi

Medaile AV ČR

Medaile AV ČR

Akademie věd ČR uděluje

  1. čestnou medaili AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis" významným tuzemským a zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj vědy, vzdělanosti a kultury;
  2. čestné oborové medaile za zvláště záslužnou činnost a vynikající výsledky vědecké práce v jednotlivých vědních oborech;
  3. pamětní medaili Jana Patočky k ocenění činnosti významných českých i zahraničních vědců nebo osob vědu podporujících;
  4. čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy publicistům a vědcům jako ocenění za dlouhodobou, systematickou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků;
  5. čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky vědcům i dalším odborníkům za mimořádné aktivity v oblasti organizování vědy a zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje.


Návrhy na udělení medailí AV ČR jsou oprávněni podat ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť a Vědecká rada AV ČR. Návrhy na udělení čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy je oprávněna podat také Rada pro popularizaci vědy AV ČR a Ediční rada AV ČR. K předkládání návrhů na udělení čestné oborové medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a realizaci výsledků vědeckého výzkumu je oprávněna také Rada pro spolupráci s podnikatelskou a aplikační sférou AV ČR.

Návrhy na udělení medailí se předkládají písemně a elektronicky vždy k 31. březnu kalendářního roku a k 30. září kalendářního roku. Bližší informace naleznete níže ve směrnici č. 1/2007.