Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

07. 12. 2018
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Tajemník/tajemnice Majetkové komise AV ČR


Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 01. 201906. 12. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 01. 201906. 12. 2018
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 10. 201904. 12. 2018
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Kontrolním odboru Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 01. 201904. 12. 2018
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Tajemník /tajemnice Ekonomické rady AV ČR.


Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 01. 201929. 11. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici VŠ technik (popřípadě SŠ technik s praxí)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 201828. 11. 2018
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 201828. 11. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici POSTDOCTORAL ASSOCIATE IN CANCER RESEARCH (2-5 YEARS), PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 12. 201827. 11. 2018
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorandky/doktoranda v oddělení analytické filosofie (s částečným úvazkem)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 201826. 11. 2018
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník do vědeckého týmu Vlaknové lasery a nelineární optika
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 201823. 11. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ ASISTENT DO SKUPINY LENKY MALETÍNSKÉ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 12. 201823. 11. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORAND/KA DO SKUPINY LENKY MALETÍNSKÉ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 12. 201822. 11. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biologických modelů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 12. 201822. 11. 2018
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 01. 201922. 11. 2018
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník/odborná pracovnice, doktorand/doktorandka nebo výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice v Oddělení 20. století a literatury současné se zaměřením na literaturu třicátých a čtyřicátých let
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 12. 201822. 11. 2018
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník/odborná pracovnice, doktorand/doktorandka nebo výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice v Oddělení 20. století a literatury současné – Týmu pro výzkum moderního českého divadla
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 12. 201819. 11. 2018
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník do oddělení biografických studií
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 12. 201816. 11. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici GRANTOVÝ SPECIALISTA
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 12. 201816. 11. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici VEDOUCÍ GRANTOVÉ KANCELÁŘE
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 12. 201815. 11. 2018
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení syntéz
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 201815. 11. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 12. 201815. 11. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Laborant/Laborantka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 201812. 11. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník do oddělení projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 201812. 11. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolský administrativně-technický pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 12. 201802. 11. 2018
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand nebo vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 201819. 10. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc position with the focus on plant water relations
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.