Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

18. 10. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand (bioaktivní povlaky pro kardiovaskulární implantáty)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 201716. 10. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník vědy a výzkumu ve výzkumném týmu Optických biosenzorů se zaměřením na studium biomolekul a jejich interakcí metodami infračervené spektroskopie, povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie a rezonance povrchových plasmonů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 201712. 10. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand pro tým BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci) na projekt VP4 “Biomateriály a tkáňové inženýrství“ (Odd. Bioaktivní polymery)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 11. 201711. 10. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník - Vedoucí kontroly kvality v čistých prostorách v rozsahu 50% úvazku.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201710. 10. 2017
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – juniorní pozice / Junior Researcher
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 201710. 10. 2017
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – seniorní pozice / Senior Researcher
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 201710. 10. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výkonný redaktor – vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH při FLÚ AV ČR na úvazek 0,5
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 201710. 10. 2017
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumných pracovníků v oborech geologie, strukturní geologie, petrologie, geochemie, geologie a geochemie životního prostředí, paleontologie, geofyzika a geomechanika
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 11. 201706. 10. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník vědy a výzkumu ve výzkumném týmu Optických biosenzorů se zaměřením na provádění experimentů metodou SPR, přípravou a charakterizací funkčních vrstev nanočástic.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 201705. 10. 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecko-výzkumný pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 11. 201703. 10. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PRÁVNÍK PRÁVNÍHO ODBORU
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 10. 201702. 10. 2017
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník do oddělení Biofyzikální chemie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 10. 201722. 09. 2017
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Mzdová/-ý účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201729. 08. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník - výzkumný technik laboratoře nanostruktur ve výzkumném týmu Optických biosenzorů se zaměřením na přípravu a charakterizaci vzorků litografickými technikami a elektronovou mikroskopií.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 201708. 08. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Číšník/Servírka Vila Lanna, Praha 6
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 201724. 07. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doctoral position in pain research
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 201724. 07. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doctoral position in neurochemistry research
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2017