Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

12. 06. 2019
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici asistent/ka zástupce ředitele pro vědu a výzkum
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 06. 201912. 06. 2019
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Laboratory of DNA integrity Postdoctoral Researcher (Ph.D. student)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 07. 201911. 06. 2019
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technik laboratoře elektronové mikroskopie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 07. 201910. 06. 2019
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici technik - laborant / laborantka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201910. 06. 2019
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje

Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 07. 201907. 06. 2019
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení polymerních membrán
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201905. 06. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ A POPULARIZAČNÍ REDAKTOR/COPYWRITER
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201904. 06. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník VaV v oddělení klimatologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 06. 201904. 06. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení klimatologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 06. 201904. 06. 2019
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent v Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 07. 201903. 06. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOKTORAND
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 06. 201931. 05. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici SPECIALISTA/KA ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH DAT
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 06. 201931. 05. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici MANAŽER/KA DATOVÝCH SLUŽEB
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 06. 201930. 05. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Asistent / asistentka vědeckého tajemníka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 06. 201929. 05. 2019
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Head of Research Group
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 07. 201924. 05. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici laboratorní technik
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201917. 05. 2019
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici archivář do oddělení Archiv ÚTGM
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 06. 201909. 05. 2019
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand se zaměřením na funkční materiály a vrstvy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201909. 05. 2019
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand se zaměřením na mikrofluidiku
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201921. 01. 2019
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici elektrikář - údržbář
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.