Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

28. 04. 2017
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici částečný zaměstnanecký úvazek na své pracoviště v Drásově u Brna pracovníka/pracovnici na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 05. 201728. 04. 2017
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí výzkumného oddělení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 05. 201728. 04. 2017
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 05. 201727. 04. 2017
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Operátor/operátorka leteckých senzorů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 201724. 04. 2017
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký a odborný pracovník – juniorní pozice / Junior Researcher
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 05. 201724. 04. 2017
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – seniorní pozice / Senior Researcher
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 05. 201720. 04. 2017
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí vědeckého týmu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201720. 04. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník právního odboru
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 05. 201719. 04. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí recepce KCL Liblice
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 05. 201719. 04. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný referent KCL Liblice
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 05. 201719. 04. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Konzultant IT
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 05. 201718. 04. 2017
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovnice/pracovník Germanobohemistického týmu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 05. 201718. 04. 2017
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovnice/pracovník do Oddělení 20. století a literatury současné se zaměřením na literaturu třicátých a čtyřicátých let
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 05. 201718. 04. 2017
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovnice/pracovník do Oddělení 20. století a literatury současné – Týmu pro výzkum moderního českého divadla
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 05. 201718. 04. 2017
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Administrátor/administrátorka grantových projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 05. 201710. 04. 2017
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Researcher in the field of modern and contemporary history of Central Asia
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 05. 201704. 04. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník nebo postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 201704. 04. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Laborant/ka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 06. 201731. 03. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Leader of a research project "Dynamics of Biological Processes"
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201728. 03. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici personalistka/personalista na úvazek 0,5
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201722. 03. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PhD student position - Project: Development and maintenance of Beta cells in the pancreas
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201710. 03. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand se zaměřením na "vývoj nano- a mikročástic pro diagnostiku" pro BIOCEV podprojekt 4.1.3 „Biomateriály pro regenerativní medicínu“
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Správce sítě
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2017