Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

20. 02. 2019
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník / odborná pracovnice – oddělení onomastiky (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 03. 201918. 02. 2019
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník pro Úsek teoretické a aplikované mechaniky
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201915. 02. 2019
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Společná pozice doktorandky/doktoranda Bioetiky na Masarykově univerzitě a ve Filosofickém ústavu AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201914. 02. 2019
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Skladník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 03. 201912. 02. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník v oboru chemie/chemického inženýrství - Studium katalytických vlastností klastrů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 201912. 02. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecká pozice Chemik/ Chemický inženýr nebo Fyzik - Výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 04. 201911. 02. 2019
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – postdoktorand (kodikologie a pomocné vědy historické)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 03. 201911. 02. 2019
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – postdoktorand (politické a/nebo sociální dějiny střední Evropy 1848–1948)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 03. 201908. 02. 2019
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ekonomického odboru Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 03. 201905. 02. 2019
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technik správy areálu + elektrikář
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201930. 01. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201930. 01. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE se znalostí GIS
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 02. 201930. 01. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení meteorologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 02. 201930. 01. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení meteorologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 02. 201928. 01. 2019
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201925. 01. 2019
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Referent zahraničních vztahů, pokladník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 02. 201923. 01. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK VÝZKUMU A VÝVOJE DO SKUPINY MOLEKULÁRNÍ SPEKTROSKOPIE
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 02. 201923. 01. 2019
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201922. 01. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOC/JUNIOR SCIENTIST
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201921. 01. 2019
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici elektrikář - údržbář
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 03. 201918. 01. 2019
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici technicko administrativní pracovník/pracovnice
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 03. 201917. 01. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral research fellow with the focus on plant water relations
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201915. 01. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici First Stage Researcher (R1)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201915. 01. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici First Stage Researcher (R1)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201906. 12. 2018
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.