Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

19. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník Odboru bytů a ubytovacích zařízení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 02. 201717. 01. 2017
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Specialista pro databáze CzechGlobe
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 201713. 01. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201711. 01. 2017
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent/referentka v Odboru mezinárodní spolupráce
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 01. 201709. 01. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 01. 201706. 01. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 01. 201704. 01. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/asistentka vedení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 01. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník/Právnička Personálního úseku
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Network Administrator
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 02. 201704. 01. 2017
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201703. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 01. 201703. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent Administrativně správního odboru
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 01. 201702. 01. 2017
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici právník/právnička ve Správním odboru
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 22. 01. 201721. 12. 2016
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Half time laboratory technician at the Centre of Molecular Structure (CF Crystallization of proteins and nucleic acids and CF Biophysical techniques)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 01. 201721. 12. 2016
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje ve výzkumném týmu Vláknové lasery a nelineární optika. Pracovník se bude podílet na vývoji řídícího programu pro výkonový vláknový laser.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201721. 12. 2016
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici DOKTORAND
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 01. 201721. 12. 2016
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROGRAMÁTOR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 01. 201705. 12. 2016
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do oddělení Biolékařských polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2017