Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

24. 11. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici organic chemist
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 202024. 11. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici research specialist in organic chemistry
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 202013. 11. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc in experimental biophysics
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 12. 202011. 11. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník v oboru dějiny vědy 19 a 20. století (úvazek 1,0)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 202009. 11. 2020
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Technik pro obsluhu mikroskopů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 202002. 11. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vývojář jednoelektronových bází
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 202002. 11. 2020
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový manažer
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 202002. 11. 2020
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Archeolog - postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 12. 202030. 10. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in Molecular Physiology of Bone
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 202030. 10. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici odborný technik/laborant
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 202019. 10. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL RESEARCHER
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 202018. 08. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Programátor / Programátorka PHP
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.