Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

17. 07. 2018
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici REFERENT/KA SPRÁVY BUDOV A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 08. 201816. 07. 2018
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Personalistka/personalista na úvazek 0,5
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 201816. 07. 2018
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici FINANČNÍ MANAŽER PROJEKTŮ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 201809. 07. 2018
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí/ho technicko-hospodářské správy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 201802. 07. 2018
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL POSITION IN IONOSPHERIC PHYSICS
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 08. 201827. 06. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral research fellow with the focus on analysis of eddy covariance data
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 201826. 06. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici archeolog/ archeoložka v oblasti digital humanities
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 201826. 06. 2018
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Mzdový/mzdová účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 07. 201825. 06. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici TAJEMNÍK ŘEDITELE
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 07. 201821. 06. 2018
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL POSITION IN PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF CORTICOSTEROIDS
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 07. 201818. 06. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Specialist in plant water relationships
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 07. 201813. 06. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník na pozici výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech a přírodě blízká (ekosystémová) řešení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 201823. 05. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand pro tým BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 201825. 07. 2016
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení rentgenové a neutronové strukturní analýzy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.