Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

17. 12. 2017
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení klimatologie, úvazek 0,2
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 01. 201817. 12. 2017
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník VaV v oddělení klimatologie, úvazek 0,4
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 01. 201815. 12. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník veřejných zakázek a podpory grantových projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201814. 12. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Asistent patologie SLP (VŠ/SŠ)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201813. 12. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201812. 12. 2017
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/ka v hydrochemické laboratoři
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201812. 12. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand nebo vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 02. 201812. 12. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výstavář/ka, zkrácený úvazek
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 201812. 12. 2017
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný/á odborný/á referent/ka v Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 01. 201811. 12. 2017
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka v Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 201711. 12. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka vědy a výzkumu ve výzkumném týmu Optických biosenzorů se zaměřením na přípravu optických difraktivních struktur a nanostruktur a jejich charakterizaci pro využití v optických biosenzorech s povrchovými plasmony.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 201708. 12. 2017
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucího Oddělení tkáňového inženýrství
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201830. 11. 2017
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 201828. 11. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí servisní laboratoře Kvantitativní a digitální PCR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 19. 12. 201727. 11. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorandka/postdoktorand nebo vědecká pracovnice/vědecký pracovník v Centru globálních studií
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 201724. 11. 2017
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK - ARCHEOLOG
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 201724. 11. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant ve výzkumném týmu Optických biosenzorů se zaměřením na zajištění chodu bioanalytických laboratoří, charakterizaci povrchů a biomolekulárních vrstev a přípravu a modifikaci nanočástic.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 201721. 11. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 201720. 11. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici PhD student position - Molecular mechanism of mitochondrial transfer in cancer
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 201710. 11. 2017
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Knihovník/knihovnice
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 201710. 11. 2017
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný účetní referent/ka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201806. 10. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník vědy a výzkumu ve výzkumném týmu Optických biosenzorů se zaměřením na provádění experimentů metodou SPR, přípravou a charakterizací funkčních vrstev nanočástic.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2017