Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

11. 08. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Laboratorní technik
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201708. 08. 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecko-výzkumný pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 29. 09. 201708. 08. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník Odboru bytů a ubytovacích zařízení SSČ AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201708. 08. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Číšník/Servírka Vila Lanna, Praha 6
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201708. 08. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Referent odbytu - skladník nakladatelství Academia
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201703. 08. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand - Laboratoř strukturních proteinů - částečný úvazek
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 08. 201724. 07. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doctoral position in pain research
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 201724. 07. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doctoral position in neurochemistry research
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 201720. 07. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník do oddělení projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201714. 07. 2017
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Administrativní a technické správy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 09. 201711. 07. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník (postdoktorand) do Oddělení zpracování polymerních materiálů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201701. 07. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Konzultant IT
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201730. 06. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ ANALYTICKÉ LABORATOŘE PREKLINICKÉHO TESTOVÁNÍ LÉČIV
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 201730. 06. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici BIOINFORMATIK/BIOSTATISTIK
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 201728. 06. 2017
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 09. 201726. 06. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD and/or Postdoctoral fellow in “Structural Bioinformatics”
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201708. 06. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201711. 05. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborného pracovníka výzkumu a vývoje do oddělení Bioaktivních polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 08. 201722. 03. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PhD student position - Project: Development and maintenance of Beta cells in the pancreas
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Správce sítě
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2017