Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

21. 09. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (SKUPINA HANY MACÍČKOVÉ CAHOVÉ)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 10. 201820. 09. 2018
Předsedkyně AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ředitel/ředitelka Kanceláře Akademie věd ČR.


Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 10. 201819. 09. 2018
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje

Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 201814. 09. 2018
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici TÝMOVÝ ASISTENT/ASISTENTKA
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201812. 09. 2018
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA PRÁVNÍHO ODBORU
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 10. 201807. 09. 2018
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Administrativní podpora projektů výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 09. 201807. 09. 2018
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice oddělení jazykové kultury
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 09. 201804. 09. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Laborant/Laborantka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 09. 201804. 09. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand/vědecký pracovník pro analýzu radiálního přírůstu dřevin v měnících se podmínkách prostředí
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201804. 09. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technický pracovník pro kontrolu a údržbu meteorologických stanic v rámci monitoringu sucha v ČR (http://www.intersucho.cz)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201804. 09. 2018
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent - specialista hodnocení v Kanceláři AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 10. 201803. 09. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 10. 201803. 09. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice výzkumného útvaru ARÚB - specializace hmotná kultura vrcholného středověku a raného novověku oblasti severní Moravy a českého Slezska, s hlavním zaměřením na studium keramiky včetně případných exaktních technologických analýz
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 09. 201803. 09. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru ARÚB - specializace hmotná kultura raného středověku s hlavním zaměřením na studium raně středověkého šperku včetně případných exaktních technologických analýz
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 09. 201803. 09. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru ARÚB - specializace antropologie s hlavním zaměřením na virtuální 3D modelování paleoantropologického materiálu a jejich analýzu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 09. 201803. 09. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru ARÚB - specializace hmotná kultura raného středověku s důrazem na tvorbu teoretických ekonomických modelů s využitím GIS
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 09. 201803. 09. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru ARÚB - specializace osteologie s hlavním zaměřením na rozbor archeozoologického a antropologického materiálu s využitím pokročilých laboratorních analýz
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 09. 201803. 09. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici ODBORNÝ PRACOVNÍK VÝZKUMU A VÝVOJE (SKUPINA JOSEFA LAZARA)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201815. 08. 2018
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand / postdoktorand - Numerické modelování aktivních optických vláken
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201831. 07. 2018
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici administrativní pracovník na sekretariátu oddělení D2 – Termodynamika
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 09. 201831. 07. 2018
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 09. 201826. 07. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL RESEARCH SCIENTIST IN STRUCTURAL PROTEOMICS AT IOCB PRAGUE
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.