Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

20. 08. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ASISTENT/KA VÝZKUMNÉHO ODDĚLENÍ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 201914. 08. 2019
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici RECEPČNÍ - ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201909. 08. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ODBORNÝ PRACOVNÍK DO SKUPINY RADIOISOTOPŮ (DR. ALEŠ MAREK)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 09. 201905. 08. 2019
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice vědní oblasti věd o živé přírodě a chemických věd (SOV II) AV ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 09. 201930. 07. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand v oddělení meteorologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 08. 201929. 07. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Technik / Technička do chemické laboratoře
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201926. 07. 2019
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technický pracovník - Centrum experimentální mechaniky
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201924. 07. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Junior PROGRAMÁTOR / SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201910. 07. 2019
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand/vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 201904. 07. 2019
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici HR manažer
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 201924. 06. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolský administrativně-technický pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 09. 201924. 05. 2019
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici laboratorní technik
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.