Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

07. 07. 2020
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Samostatný/á mzdový/á účetní a personalista/ka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 08. 202002. 07. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Operátor(-ka) urychlovače s terminálovým napětím 300 kV pro nově vybudovanou laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie (projekt RAMSES)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 202002. 07. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Správce objektu pro nově vybudovanou laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 202001. 07. 2020
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník / postdoktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 202025. 06. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Proteomics Lab Research Assistant
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 08. 202025. 06. 2020
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje – teoretik v oblasti molekulárních simulací tekutin
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 08. 202023. 06. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový manažer / Projektová manažerka aplikovaných projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 202023. 06. 2020
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Asistent/ka vedení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 07. 202022. 06. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/ka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 202018. 06. 2020
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici laborant/ka na oddělení geochemie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 07. 202015. 06. 2020
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 202015. 06. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Bioinformatician
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 07. 202011. 06. 2020
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici laborant/ka v oddělení nízkodimenzionálních systémů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 202009. 06. 2020
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení rentgenové a neutronové strukturní analýzy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 202003. 06. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný pracovník transferu technologií
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 202012. 05. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Proteomics Facility LC‐MS Operator
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 07. 202013. 03. 2020
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborného pracovníka výzkumu a vývoje do Oddělení bioaktivních polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.