Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

15. 10. 2018
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho technicko-hospodářské správy ústavu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 201812. 10. 2018
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník/odborná pracovnice výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 11. 201810. 10. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici VŠ se zkušenostmi práce s tkáňovými kulturami
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 201805. 10. 2018
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumných pracovníků a odborných pracovníků výzkumu a vývoje v oborech geologie, strukturní geologie, petrologie, geochemie, geologie a geochemie životního prostředí, paleontologie, geofyzika a geomechanika.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 11. 201801. 10. 2018
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Grantový koordinátor
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 201821. 09. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK (SKUPINA HANY MACÍČKOVÉ CAHOVÉ)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 10. 201820. 09. 2018
Předsedkyně AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ředitel/ředitelka Kanceláře Akademie věd ČR.


Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 10. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.