Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

20. 02. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ŘIDIČ / ÚDRŽBÁŘ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 03. 201716. 02. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný referent/Asistent
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 03. 201716. 02. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Manažer marketingu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 03. 201716. 02. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Konzultant IT
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 03. 201715. 02. 2017
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje pro projekt Infračervená spektroskopie financovaného z OP PIK – asistent znalostního transferu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 03. 201710. 02. 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici
Pracovník/Pracovnice do chemické laboratoře

Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 03. 201708. 02. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Laboratory technician
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201708. 02. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Laborant/Laborantka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201708. 02. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník v oboru výpočty ve strukturní molekulární biologii
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 03. 201708. 02. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD position
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 03. 201707. 02. 2017
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Finančně-administrativní manažer projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201706. 02. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník vědy a výzkumu ve výzkumném týmu Nano-optika.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 02. 201702. 02. 2017
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník/pracovnice se zaměřením na české a evropské středověké umění se specializací na deskovou malbu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 02. 201702. 02. 2017
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký asistent / vědecká asistentka v oddělení onomastiky.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 02. 201731. 01. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biologických modelů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 02. 201727. 01. 2017
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace mladý paleolit a mezolit českých zemí
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 02. 201727. 01. 2017
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice výzkumného útvaru Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., specializace paleoantropologie pleistocenního Homo sapiens
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 02. 201723. 01. 2017
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník pro oddělení veřejného práva
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201713. 01. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201721. 12. 2016
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje ve výzkumném týmu Vláknové lasery a nelineární optika. Pracovník se bude podílet na vývoji řídícího programu pro výkonový vláknový laser.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2017