Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

16. 04. 2019
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Studijní referent / studijní referentka v kabinetu studia jazyků
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 05. 201916. 04. 2019
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník-specialista
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201909. 04. 2019
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí knihovny Historického ústavu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 05. 201909. 04. 2019
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Technik/Technička plynových a tlakových zařízení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 201908. 04. 2019
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Databázový specialista
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 05. 201908. 04. 2019
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumník v oblasti digital humanities
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 05. 201905. 04. 2019
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ODBORNÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE se zaměřením na kulturní a institucionální změnu ve výzkumných a vysokoškolských organizacích
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 04. 201902. 04. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ODBORNÝ PRACOVNÍK VÝZKUMU A VÝVOJE – SKUPINA JOSEFA LAZARA
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 02. 05. 201902. 04. 2019
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení účetnictví v Ekonomickém odboru
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 04. 201920. 03. 2019
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ETHNIC POLICY IN CONTEMPORARY CHINA
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 06. 201915. 02. 2019
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Společná pozice doktorandky/doktoranda Bioetiky na Masarykově univerzitě a ve Filosofickém ústavu AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201921. 01. 2019
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici elektrikář - údržbář
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.