Zahlavi

Ředitelé pracovišť

Ředitelé pracovišť

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, následující výběrová řízení:

5. 3. 2018
Rada Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 27. dubna 2018


26. 3. 2018
Rada FLÚ AV ČR vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek:30. dubna 2018, 15:00