Zahlavi

Ředitelé pracovišť

Ředitelé pracovišť

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, následující výběrová řízení:

 

19.9.2017
Rada Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 16. listopadu 2017

 

21.8.2017
Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (EÚ AV ČR, v. v. i.)
, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 15. září 2017

 

19.7.2017
Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT AV ČR, v. v. i.)
, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 28. srpna 2017

 

24.5.2017
Rada Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
, (BÚ) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. 
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2017

 

11.5.2017
Rada Knihovny AV ČR, v. v. i.
, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště na funkční období 2017 - 2022 
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 13. června 2017

 

4.5.2017
Rada Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 30. června 2017

 

9.3.2017
Rada Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
, (BÚ) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 25. dubna 2017

 

24.2.2017
Rada Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele. 
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 31. března 2017

 

21.2.2017
Rada Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 17. března 2017

 

8.2.2017
Rada Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i.
, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 10. března 2017

 

7.2.2017
Rada Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 10. března 2017

 

3.2.2017
Rada Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce (ÚTAM AV ČR, v. v. i.), 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017

 

3.2.2017
Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017

 

3.2.2017
Rada Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i. (dále BC), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení pozice ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2017

 

2.2.2017
Rada Ústavu fotoniky a elektroniky, AV ČR, v. v. i. (ÚFE)
, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 3. března 2017

 

27.1.2017
Rada Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 3. března 2017

 

26.1.2017
Rada Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 24. února 2017

 

20.1.2017
Rada Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (GLÚ AV ČR) vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 17. března 2017

 

18.1.2017
Rada Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017