Ředitelé pracovišť

Ředitelé pracovišť

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, následující výběrová řízení:

 

18.1.2017
Rada Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2017

 

17.1.2017
Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 17. února 2017

 

16.1.2017
Rada Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 20. února 2017

 

9.1.2017
Rada Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (GFÚ AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 13. února 2017

 

28.12.2016
Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 27. ledna 2017

 

27.12.2016
Rada Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., (BÚ) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 3. února 2017

 

20.12.2016
Rada Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY pracoviště
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 31. ledna 2017

 

16.12.2016
Rada Slovanského ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 1. února 2017

 

15.12.2016
Rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 16. ledna 2017

 

14.12.2016
Rada Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 23. ledna 2017

 

09.12.2016
Rada Ústavu informatiky Akademie věd České republiky v. v. i. (ÚI AV ČR), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 12. ledna 2017

 

09.12.2016
Rada pracoviště Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY ústavu.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 10. února 2017

 

22.11.2016
Rada Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (BFÚ AV ČR, v.v.i.), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 31. ledna 2017

 

10.11.2016
Rada Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR, v. v. i.vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 18. ledna 2017

 

3.11.2016
Rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ÚEB AV ČR, v.v.i. .
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 15. ledna 2017

 

4.10.2016
Rada Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 30. prosince 2016