Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 30. 01. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení meteorologie
Požadavky:
 • Absolvování bakalářského studia a probíhající magisterské studium na VŠ s přírodovědným zaměřením;
 • Práce s počítačem: základy programování v MATLAB, základy GIS, MS Office
 • Znalost anglického jazyka, alespoň pasivně
 • Znalosti z meteorologie a matematiky
Náplň práce: Vybraný kandidát bude zaměstnán v oddělení meteorologie a bude se podílet na řešení projektu OPVVV CRREAT zkoumajícím explicitní modelování bleskové aktivity. Vybraný kandidát se bude zabývat následujícími činnostmi:
 1. Analýza Indexu potenciální bleskové aktivity předpovídaným numerickým modelem předpovědi počasí během vybraných konvektivních událostí, které se vyskytly v letní polovině roku 2018
 2. Časová a prostorová analýza vztahu mezi Indexem potenciální bleskové aktivity a reálným pozemním pozorováním bleskové aktivity.

  • Nástup je možný od 25. 2. 2019. Předpokládaná výše úvazku je 20 %. Mzdové ohodnocení bude vycházet z podmínek mzdových předpisů AV ČR. Předpokládaná délka pracovní smlouvy je do 31.12.2019. Přihlášky včetně životopisu posílejte elektronicky na adresy jana.minarova@ufa.cas.cz a sedlak@ufa.cas.cz.

   Uzávěrka přihlášek: 20. 02. 2019  Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.