Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 23. 11. 2017
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník/postdoktorand v oboru etnomuzikologie
Požadavky:
- ukončené Ph.D. studium se zaměřením na obor etnomuzikologie
- publikační aktivita v oboru
- jazykové znalosti
- vysoká osobní motivace, samostatnost, ale i schopnost týmové práce
- dobrá orientace na poli mezinárodní spolupráce v daném oboru

Náplň práce: výzkumná činnost v oboru etnomuzikologie
Výše úvazku: 0,5 s možností pozdějšího navýšení
Předpokládaný nástup: dle dohody s možností od 1. ledna 2018
Smlouva: na tři roky s možností prodloužení
Místo výkonu práce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Kontakt: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.; stavelova@eu.cas.cz

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

- motivační dopis
- strukturovaný životopis se seznamem publikační činnosti, prezentací na konferencích, vědeckých ocenění
- doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a od další v oboru respektované osoby

Uzávěrka přihlášek: přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souborném PDF dokumentu na adresu office@eu.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2017Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.