Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 23. 11. 2017
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník/postdoktorand v oboru etnomuzikologie
Požadavky:
- ukončené Ph.D. studium se zaměřením na obor etnomuzikologie
- publikační aktivita v oboru
- jazykové znalosti
- vysoká osobní motivace, samostatnost, ale i schopnost týmové práce
- dobrá orientace na poli mezinárodní spolupráce v daném oboru

Náplň práce: výzkumná činnost v oboru etnomuzikologie
Výše úvazku: 0,5 s možností pozdějšího navýšení
Předpokládaný nástup: dle dohody s možností od 1. ledna 2018
Smlouva: na tři roky s možností prodloužení
Místo výkonu práce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Kontakt: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.; stavelova@eu.cas.cz

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

- motivační dopis
- strukturovaný životopis se seznamem publikační činnosti, prezentací na konferencích, vědeckých ocenění
- doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a od další v oboru respektované osoby

Uzávěrka přihlášek: přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souborném PDF dokumentu na adresu office@eu.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2017