Zahlavi

V obecném zájmu

20. 08. 2015

Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014.
Nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR vydává dnes rozsáhlou dvousvazkovou publikaci, která je první českou vědeckou prací, zabývající se cenzurou literatury v mimořádně dlouhém časovém záběru. Monografie, která je svým pojetím unikátní i ve světovém srovnání, je dílem kolektivu autorů pod vedením Michaela Wögerbauera (Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček ad.). Předkládaná kniha k fenoménu cenzury přistupuje inovativně a nechápe regulaci literatury pouze jako soubor zákazů brzdících všeobecný pokrok. Naopak se ji snaží popsat jako komplexní jev zakotvený ve struktuře kultury, který literární tvorbu i její recepci nejen omezuje, ale i povzbuzuje, provokuje a obohacuje.. Publikace bude představena veřejnosti 15. září 2015 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) v rámci Dne s dějinami literární cenzury. Viz www.ucl.cas.cz. Tisková zpráva zde.

The Czech Academy of Sciences (the CAS)

The mission of the CAS

The primary mission of the CAS is to conduct research in a broad spectrum of natural, technical and social sciences as well as humanities. This research aims to advance progress of scientific knowledge at the international level, considering, however, the specific needs of the Czech society and the national culture.

President of the CAS

Prof. Eva Zažímalová has started her second term of office in May 2021. She is a respected scientist, and a Professor of Plant Anatomy and Physiology.

She is also a part of GCSA of the EU.