Zahlavi

Putovní výstava „Umění vědy“ v Jihlavě

31. 08. 2015

Putovní exteriérovou výstavu „Umění vědy“, představující široké veřejnosti to nejlepší z práce ústavů Akademie věd České republiky, můžete v těchto dnech vidět v jihlavském Parku Gustava Mahlera. Výstava zde bude umístěna až do 20. září 2015.

Spolupráce a přítomnost vědců z Akademie věd ČR v Kraji Vysočina je velmi široká. V regionu je například rozmístěno několik pozorovacích stanic Centra pro výzkum globální změny AV ČR (např. atmosférická a ekosystémová stanice Křešín u Pacova), v Třešti u Jihlavy se nachází konferenční centrum AV ČR, v němž Středisko společných činností AV ČR umožňuje pořádat vědecká i kulturní setkání všeho druhu. Přímo v Jihlavě se nachází Technologický park, využívající unikátní postup, který patentoval kolektiv vědců z Ústavu chemických procesů AV ČR pod vedením dr. Pavla Izáka. Jedná se o zcela nový postup čištění surového bioplynu od nežádoucích složek až na úroveň zemního plynu.
Výstava se dále přemístí do Českých Budějovic (22. 9.–13. 10. 2015) a Prahy (24. 10.–19. 11. 2015).
Výstavu „ Umění vědy“ připravil Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., v rámci 125. výročí založení České akademie věd a umění. Realizaci zajišťuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Generálním partnerem 125. výročí Akademie věd je skupina PPF.

Kontaktní osoba:
PhDr. Tomáš W. Pavlíček
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
e-mail: pavlicek@mua.cas.cz
tel.: 286 010 113, 773 558 773

The Czech Academy of Sciences (the CAS)

The mission of the CAS

The primary mission of the CAS is to conduct research in a broad spectrum of natural, technical and social sciences as well as humanities. This research aims to advance progress of scientific knowledge at the international level, considering, however, the specific needs of the Czech society and the national culture.

President of the CAS

Prof. Eva Zažímalová has started her second term of office in May 2021. She is a respected scientist, and a Professor of Plant Anatomy and Physiology.

She is also a part of GCSA of the EU.