Zahlavi

Pracoviště AV

Pracoviště AV

Pracoviště AV - abecední řazení

Pracoviště AV - řazení dle vědních oblastí

ARÚB Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
ARÚ Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
ASÚ Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov
BFÚ Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Královopolská 135, 612 65 Brno
BC Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
BTÚ Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Průmyslová 595, 252 50 Vestec
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
FLÚ Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1
FZÚ Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
FGÚ Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20
GFÚ Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4
GLÚ Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
KNAV Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1
MÚA Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, Praha 8
Matematický ústav AV ČR, v. v. i., Žitná 25, 115 67 Praha 1
MBÚ Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
NHÚ Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7 , 111 21 Praha 1
Orientální ústav AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 4 , 182 08 Praha 8
PSÚ Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Veveří 97 , 602 00 Brno
SLÚ Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 110 00 Praha 1
SOÚ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1
SSČ Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 3, 110 00 Praha 1
ÚIACH Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno
ÚACH Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., 250 68 Řež u Prahy
ÚBO Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno
ÚCHP Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
ÚDU Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1
ÚEB Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Rozvojová 263, 165 02 Praha 6-Lysolaje
ÚEM Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
ÚFE Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 57, 182 51 Praha 8
ÚFCH JH Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Dolejškova 3 , 182 23 Praha 8
ÚFA Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4
ÚFM Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 22 , 616 62 Brno
ÚFP Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou 3, 182 00 Praha 8
ÚGN Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768 , 708 00 Ostrava - Poruba
ÚI Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
ÚJF Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., 250 68 Řež
ÚMCH Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
ÚMG Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
ÚOCHB Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
ÚČL Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1
ÚH Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30 / 5, 166 12 Praha 6
ÚJČ Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1
ÚSD Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1
ÚPT Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Královopolská 147, 612 64 Brno
ÚSP Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1
ÚSMH Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
ÚTAM Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9
ÚTIA Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
ÚT Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
ÚVGZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 4a, 603 00 Brno
ÚŽFG Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Rumburská 89, 277 21 Liběchov

 

 

Pracoviště AV - řazení dle vědních oblastí

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky

ASÚ Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
FZÚ Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
ÚI Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
ÚJF Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
ÚTIA Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

 

2. Sekce aplikované fyziky

ÚFE Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
ÚFM Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
ÚFP Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
ÚH Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
ÚPT Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
ÚTAM Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
ÚT Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 

3. Sekce věd o Zemi

GFÚ Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
GLÚ Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
ÚFA Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
ÚGN Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
ÚSMH Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

 

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

 4. Sekce chemických věd

ÚIACH Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
ÚACH Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
ÚCHP Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
ÚFCH JH Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
ÚMCH Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
ÚOCHB Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 

5. Sekce biologických a lékařských věd

BFÚ Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
BTÚ Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
FGÚ Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
MBÚ Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
ÚEB Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
ÚEM Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
ÚMG Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
ÚŽFG Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

 

6. Sekce biologicko-ekologických věd

BC Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
ÚBO Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
ÚVGZ Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

 

III. Oblast humanitních a společenských věd

7. Sekce sociálně-ekonomických věd

KNAV Knihovna AV ČR, v. v. i.
NHÚ Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
PSÚ Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
SOÚ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
ÚSP Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 

8. Sekce historických věd

ARÚB Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
ARÚ Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
MÚA Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
ÚDU Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
ÚSD Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 

9. Sekce humanitních a filologických věd

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
FLÚ Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
SLÚ Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
ÚČL Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
ÚJČ Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.