Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 17. 01. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral research fellow with the focus on plant water relations
Požadavky:

The main task will be to analyse and interpret data from plant water balance in connection to ecophysiological processes and to publish the results.
The position is available from summer 2018.

The data consist of sap flow, meteorological and eddy covariance measurement collected within the network of Czech Ecosystem Stations (http://www.czecos.cz/en/project-structure/segment-4-observatory-facilities.html), history of the measurement from one to more than ten years). A detailed analysis and evaluation of this data with forest stand structure and correspondent ecophysiological processes monitored on the sites (such as assimilation, wood formation and biomass allocation) is needed. An emphasis will be put on plant hydraulics, analysis of tree sap flow, xylem conductance, occurrence of embolism, plant water control and water stress response mechanisms. Ability to use hydrological models will be an advantage.

We require:

• Ph.D. degree in biological, environmental or atmospheric sciences
• Theoretical and practical knowledge of atmospheric processes, ecology/ecophysiology, especially in field of plant water relations and plant hydraulics
• Capability of independent scientific work including publishing papers in impact factor journals
• Ability to perform advanced statistical analyses, good command in statistical programmes
• Good written/spoken English communication skills
• Ability to work collaboratively with an interdisciplinary team of scientists, ability to lead people
• Driving license (this position requires frequent visits of the Ecosystem Stations)

We offer:

• Creative scientific work, self-realization
• Work with an excellent state-of-art research infrastructure
• Possibility of professional career and scientific growth
• Work in an international team
• Appropriate salary according to Czech laws

The position will open until it will be occupied.
Please send a motivation letter, a structured CV with a review of your scientific publication and contact to three referees (Subject: plant water relations - postdoc) to jobs@czechglobe.cz.

Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.