Zahlavi

Nabídka výzkumné spolupráce v rámci European Green Deal Call

30. 07. 2020

Francouzské ministerstvo pro výzkum a inovace spustilo specializované webové stránky (ve francouzštině) určené pro hledání partnerů do připravované výzvy k podávání návrhů projektů v rámci iniciativy European Green Deal Call, která bude zahájena v září letošního roku. Výzkumná témata v rámci této výzvy jsou relevantní pro všechny vědní obory.

Databáze, která je průběžně doplňována, obsahuje zainteresované výzkumné organizace, univerzity i zástupce podnikatelského sektoru, a to jak z Francie, tak z dalších zemí světa, kategorizované dle jednotlivých výzkumných témat.

Máte-li zájem, aby bylo Vaše pracoviště přidáno do databáze, vyplňte, prosím, formulář (v angličtině) a zašlete jej na e-mail: korittova@tc.cz.

Bližší informace a přehled výzkumných témat naleznete v daném odkazu.