Zahlavi

Aktuality

06. 11. 2019
Ceny Neuron patří mezi nejprestižnější - a také nejlépe dotované - zdejší vědecké soutěže. Letos se badatelé z Akademie věd ČR prosadili zejména v kategorii „mladí a talentovaní“. ...
06. 11. 2019
Vědecká Platforma CEFRES se opírá o mezinárodní spolupráci čtyř partnerů: Akademie věd, Univerzity Karlovy, Ministerstva zahraničí Francie a Národního výzkumného centra (CNRS), které je největší evropskou výzkumnou a vývojovou organizací se ...
05. 11. 2019
Na klíčové problémy dnešní doby se od roku 2015 zaměřuje celkově 18 výzkumných programů Strategie AV21 rozprostřených napříč všemi vědními oblastmi. ...
05. 11. 2019
Belgický specialista na bioetiku, kvantový fyzik, mikrobioložka, chemik, expert na archeologii středověké střední Evropy a přední právnička ochrany klimatu. ...
05. 11. 2019
Nové koncepty v propojování podnikatelské a vědecké sféry včetně přístupů k zakládání společných firem. Takové bylo téma setkání Connecting with the enterpreneurial ecosystem, na kterém se 24. října 2019 v Bruselu sešli členové TTO Circle. ...
31. 10. 2019
Rozvoj zdravotnického výzkumu chce podpořit nová smlouva mezi Akademií věd ČR a ministerstvem zdravotnictví. Na intenzivnějším sdílení zkušeností, výměně vědeckých poznatků i společných grantových projektech se dnes v Praze dohodli předsedkyně ...
30. 10. 2019
Co mohou diplomati udělat pro vědu a vědci pro diplomacii? Jaká je vlastně role vědeckých ambasadorů? A jak více rozvinout mezinárodní spolupráci a podporovat výzkumné infrastruktury? ...
25. 10. 2019
Získat zpětnou vazbu směrem dovnitř na pracoviště a jejich týmy a také informace pro rozhodování na úrovni vedení Akademie věd ČR. Takové jsou cíle hodnocení, které se připravuje pro nadcházející rok 2020. Jeho základní principy představil 24. ...