Zahlavi

PŘIPOMÍNKA: Projekty Mobility Plus s CNRS - vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů od 2023

09. 09. 2022

Na základě bilaterální smlouvy o vědecké spolupráci s francouzským Centre national de la recherche Scientifique (CNRS) mohou pracoviště AV ČR podávat návrhy projektů Mobility Plus (na straně CNRS tzv. International Emerging Actions), jejichž realizace započne v lednu 2023 a potrvá do prosince 2024. 

Termín pro podávání návrhů projektů je od 27. 6. 2022 do 16. 9. 2022, na straně CNRS je podávání návrhů možné již od 22. 6. 2022.

Podmínky výzvy

Návrhy projektů musí být primárně podávány francouzskými navrhovateli dle podmínek CNRS, neboť návrhy jsou v první řadě posuzovány ze strany CNRS.

Oprávněným žadatelem o finanční podporu na straně AV ČR jsou pouze vědci s afiliací k ústavům AV ČR, kteří po dohodě s francouzským partnerem vyplní v online aplikaci KIS jednodušší verzi formuláře návrhu projektu (náhled formuláře naleznete zde: MPP-CNRS). Návrh projektu musí být v aplikaci KIS finálně schválen ředitelem pracoviště nejpozději do 16. září 2022.

Délka trvání projektu je 24 měsíců. Ze strany CNRS bude francouzskému týmu poskytnuta finanční podpora ve výši 5 000 – 7 000 EUR / rok. V případě schválení projektu také ze strany AV ČR bude českému týmu nabídnuta dotace v maximální výši 180 000 Kč / rok.

Tým by měl být složen z hlavních řešitelů obou výzkumných institucí a dalších spoluřešitelů, mezi nimiž by měli být zastoupeni také mladí vědečtí výzkumníci, postdoktorandi a/či PhD studenti. Návrhy projektů budou posouzeny s ohledem na vědeckou kvalitu projektu, relevanci mezinárodní spolupráce, vědeckou kvalitu a komplementaritu týmů a zapojení PhD studentů, postdoktorandů a mladých výzkumníků.

Týmy, jejichž návrhy budou podpořeny, jsou povinni předložit po prvním roce řešení průběžnou zprávu relevantním organizacím, na konci řešení projektu pak závěrečnou zprávu.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na referentku D. Zemanovou (zemanova@kav.cas.cz) či francouzského koordinátora C. Ialamova (carl.ialamov@cnrs.fr).

Způsobilé náklady

  • Cestovní náklady (jízdné, ubytování, stravné a kapesné) na mobilitu českého řešitelského týmu: min. 50 % požadovaných financí musí být použito na mobilitu v rámci řešení projektu.
  • Část nákladů může být použita na výzkum: spotřební zboží, služby a vybavení do 80 000 Kč v rámci řešení projektu, networking – organizování a příprava konferencí či seminářů.
  • Nezpůsobilými náklady jsou: personální, vybavení nad 80 000 Kč, režijní.

Orientační harmonogram

Spuštění možnosti k podávání návrhů: CNRS: 22. června 2022; AV ČR: 27. června 2022

Uzávěrka pro podávání návrhů projektů: 16. září 2022

Zveřejnění výsledků výběrového řízení: prosinec 2022

Zahájení řešení projektů podpořených k financování: leden 2023

The Czech Academy of Sciences (the CAS)

The mission of the CAS

The primary mission of the CAS is to conduct research in a broad spectrum of natural, technical and social sciences as well as humanities. This research aims to advance progress of scientific knowledge at the international level, considering, however, the specific needs of the Czech society and the national culture.

President of the CAS

Prof. Eva Zažímalová has started her second term of office in May 2021. She is a respected scientist, and a Professor of Plant Anatomy and Physiology.

She is also a part of GCSA of the EU.