VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2015 >  < listopad > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Vědci z AV ČR vytvoří laboratorní model mořských prvoků

news2015 news2015 news2015 news2015 
Foto: N. Le Bescott, C. de Vargas, Vincent Hilaire a Drahomíra Faktorová

 

Vědci z AV ČR vytvoří laboratorní model mořských prvoků

18.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151118-01.jpg

Tým parazitologů z Biologického centra AV ČR pod vedením prof. Julia Lukeše získal grant od americké nadace Gordon and Betty Moore Foundation na výzkum dosud málo probádaného mořského mikrosvěta. Modelové organismy nezbytné pro komplexní biologické poznání, jako je například pro mikrobiologii bakterie E. coli nebo pro biomedicínu octomilka obecná, na poli mořské mikrobiologie chybí. Úkolem českého týmu proto bude vytvořit nový experimentální model mořského prvoka, který by umožňoval hlouběji zkoumat fyziologii, biochemii a ekologii mořských mikroorganismů, a přispěl tak k budoucímu rozvoji výzkumu světových oceánů.

více zde

Úskalí bezlepkové diety tématem v AV ČR

24.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151124-05.JPG

V rámci programu Potraviny pro budoucnost, který je součástí Strategie AV21, se za velkého zájmu odborné veřejnosti konala v úterý 24. listopadu konference s názvem Bezlepková dieta: Léčebné využití a nové potravinové zdroje. „Až 20 % Američanů dodržuje bezlepkovou dietu, ačkoliv nejsou vědecké důkazy, že by byla zdravější než běžná strava,“ uvedla na semináři prof. Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Že jde o nezdravou módní vlnu, potvrdila i MUDr. Iva Hoffmanová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Pro pacienty s celiakií je ovšem právě bezlepková dieta v současnosti jediným lékem,“ zdůraznil prof. Jiří Nevoral z 2. lékařské fakulty UK.

více zde

Významné ocenění pro historičku Kláru Benešovskou z Ústavu dějin umění AV ČR

23.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151123-E1A6387_EV.jpeg

Historička umění PhDr. Klára Benešovská, CSc., vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění AV ČR, byla ve středu 18. listopadu 2015 v Praze na půdě Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v České republice, Estonsku a Ukrajině jmenována Rytířem Řádu za zásluhy Lucemburského velkovévodství (Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg). Rytířský řád propůjčený Jindřichem, velkovévodou lucemburským a vévodou nassavským, převzala česká historička umění z rukou Její Excelence Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství.

více zde

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR modernizoval svou historickou budovu

20.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151120-01.JPG

John C. Martin, šéf farmaceutické firmy Gilead Sciences, a belgický virolog Erik de Clercq  slavnostně odhalili ve čtvrtek 19. listopadu bustu světoznámého chemika Antonína Holého v zrekonstruované budově Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Ústav prochází rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou už od roku 2012. Financuje si ji sám z prostředků, které plynou právě z licenčních poplatků za objevy geniálního českého chemika, který v ústavu pracoval přes půl století. Bronzovou bustu, kterou vytvořila sochařka Stanislava Kavanová, ocenila i manželka zesnulého chemika. „Ano, toto je opravdu můj manžel. Moc mě to těší,“ uvedla po odhalení busty.

více zde

Největší detektor kosmického záření vstupuje do nové éry

18.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151118-augerprime1.jpg

Observatoř Pierra Augera v Argentině oslavila v těchto dnech 15 let úspěšného fungování. Na vědeckém symposiu bylo představeno její významné vylepšení nazvané AugerPrime, které mj. umožní českým vědcům pokračovat v odhalování tajemství kosmického záření a zajistí další provoz tohoto prestižního experimentálního zařízení. „V tomto projektu se setkávají inovace a základní výzkum. Je to především spolupráce našich optiků, částicových fyziků a astronomů, která činí český příspěvek viditelným a důležitým v mezinárodním kontextu,“ uvedl prof. Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR a národní zástupce ČR ve výboru Observatoře.

více zde

Prof. Mojmír Šob z ÚFM AV ČR obdržel medaili Josefa Hlávky

18.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151118-ceny-josefa-hlavky-mojmir-sob.jpg

V pondělí 16. listopadu převzali na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic cenu Josefa Hlávky nejlepší studenti pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladí talentovaní vědečtí pracovníci Akademie věd ČR. Medaili Josefa Hlávky, která je určena nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění, získalo šest osobností (jedna medaile byla udělena in memoriam). Na návrh předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše získal ocenění prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, který patří mezi přední světové odborníky v oblasti teoretické fyziky a chemie kondenzovaného stavu a kvantově-mechanického modelování materiálů.

více zde

XLVII. zasedání Akademického sněmu se uskuteční 15. prosince

18.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/web-logo.jpg

XLVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky se uskuteční v úterý 15. prosince 2015 v pražském Národním domě na Vinohradech. Na zasedání se bude projednávat mimo jiné nová organizační, resp. nástupnická struktura Centra výzkumu globální změny AV ČR, zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR. Zazní také informace o právě probíhajícím hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Návrh programu XLVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR naleznete zde.

více zde

Ohromné množství zájemců o stáže Otevřené vědy, tentokrát i v humanitních oborech

13.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151113_01.jpg

Projekt Otevřená věda působí na poli vzdělávání a popularizace vědy již deset let. Pod heslem „věda do škol“ vzdělává pedagogy, a především studenty se zájmem o výzkum. Pro ně Otevřená věda organizuje stáže na výzkumných pracovištích, do kterých se studenti zapojují už na střední škole. Na podzim 2015 se otevřelo přihlašování do nového běhu stáží, které budou spuštěny od 1. ledna 2016.  Koncept stáží, jenž po léta velmi úspěšně funguje, letos doplňuje několik novinek. Kromě tradičních přírodovědných a technických oborů se nyní lze přihlásit i na stáže se zaměřením na obory třetí vědní oblasti, například filozofie, právo, historie, dějiny umění nebo psychologie.

více zde

Česká dramatika současnosti se dočkala vědecké monografie

11.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151110-kniha-lj.jpg

V úterý 10. listopadu byla veřejnosti představena kniha Lenky Jungmannové z Ústavu pro českou literaturu AV ČR Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989). Jde o první českou vědeckou práci věnující se fenoménu tzv. nové dramatiky. Monografie ukazuje polistopadovou novou vlnu původní české dramatiky jakožto jedinečný fenomén – zkoumá ji na pozadí celoevropského hnutí, všímá si jejích zdrojů a uměleckých vlivů, sleduje její prezentaci v médiích, referuje o událostech, které tvorbu či uvádění těchto her provázely, i o aktivitách, které sloužily k jejich propagaci.

více zde

Fyzici změřili sílu držící antihmotu pohromadě

10.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151110-foto.jpg

Vědci z  Ústavu jaderné fyziky AV ČR a z Českého vysokého učení technického v Praze spolu se svými dalšími zahraničními kolegy z experimentu STAR, který umožňuje studovat vlastnosti antihmoty v laboratorních podmínkách, změřili poprvé sílu mezi nejlehčími jádry antihmoty - antiprotony. Pomocí metody korelační femtoskopie vyvinuté dr. Richardem Lednickým z Fyzikálního ústavu AV ČR ukázali, že velikost interakce mezi dvěma antiprotony je stejná jako mezi dvěma protony. "Existuje mnoho způsobů, jak ověřit symetrii mezi hmotou a antihmotou, existují dokonce i mnohem přesnější testy, avšak kromě přesnosti je třeba tuto symetrii testovat i kvalitativně různými způsoby. Právě takovým testem bylo nynější měření." říká dr. Lednický, spoluautor publikace v prestižním časopise Nature, věnované tomuto výsledku.

více zde

Prestižní ERC starting grant získal dr. Milan Vrábel z ÚOCHB AV ČR

10.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151109-vrabel.jpg

Dr. Milanu Vrábelovi z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR byl přidělen prestižní pětiletý startovací grant s dotací 1,4 milionu EUR, udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC). Cílem ERC startovacích grantů je podpořit nové myšlenky a vysoce riskantní projekty talentovaných mladých vědců v raném stádiu, kdy si zakládají a etablují svoje vědecké skupiny. Tým Milana Vrábela na ÚOCHB AV ČR využívá metody organické chemie, biochemie a kombinatoriální syntézy pro přípravu látek s jedinečnými vlastnostmi, které je možné dál využít v různých vědných oborech.

více zde

Ještě týden Týdne vědy a techniky

9.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151109-001.jpg

Patnáctý ročník největšího vědeckého festivalu v České republice se překlopil do druhé poloviny. Do 15. listopadu mohou zájemci navštěvovat přednášky, workshopy, dny otevřených dveří, vědecké prezentace, výstavy a další akce. Ve čtvrtek čeká návštěvníky Městské knihovny v Praze science show Michaela Londesborougha „Úžasná chemie boranů“, hlavní budova AV ČR v Praze na Národní koncem týdne ožije botanikou, dny otevřených dveří se uskuteční například v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nebo v Astronomickém ústavu AV ČR. Vstup na všechny akce je zdarma. Veškeré informace najdete na www.tydenvedy.cz.

více zde

Přibližující se galaxie

6.11.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/151106-cam-rijen-2015.jpg

Česká astrofotografie měsíce


Složení tří fotografií umožnilo pohled, ke kterému v budoucnu ani nebudeme potřebovat dalekohled. Prostě se postavíme pod hvězdnou oblohu a podíváme se do souhvězdí Andromedy. Dva a půl milionu světelných let vzdálená galaxie M 31 a naše Galaxie se totiž k sobě přibližují rychlostí čtyř set tisíc kilometrů za hodinu. K prvním průnikům obou vesmírných seskupení dojde ale až za téměř čtyři miliardy let. A teprve po další miliardě let vznikne nová, patrně eliptická, superobří galaxie. Naše Slunce se posune z „předměstí Mléčné dráhy“ až do vzdálenosti přibližně sto tisíc světelných let od středu nového útvaru kamsi na úplnou periferii.

více zde

Více aktualit...