VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2015 >  < červen > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Akademický bulletin / Živa

abicko ziva

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Akademickou prémii 2015 získal prof. Hocek a dr. Pravenec

news2015 news2015 news2015 news2015 news2015 news2015 news2015 news2015 news2015
Foto: Viktor Černoch, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

 

Akademickou prémii 2015 získal prof. Hocek a dr. Pravenec

17.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150617-00.jpg

Jeden z nejvýznamnějších vědeckých grantů v ČR, prestižní Akademickou prémii, udělil ve středu 17. června předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš dvěma vynikajícím českým vědcům – prof. Ing. Michalu Hockovi, CSc., DSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Ing. Michalu Pravencovi, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR. Finanční částku do výše 30 milionů korun čerpanou během šesti let obdrží každý pro svůj tým jako podporu další vědecké práce. „Grant by měl pomoci vědcům v jejich práci a je zcela na nich, jak s penězi naloží,“ uvedl prof. Drahoš.

více zde

Celosvětové setkání odborníků na českou literaturu

25.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150625-kongres-literarni.jpg

Více než 160 bohemistů z prestižních světových univerzit se ve dnech 29. 6. – 4. 7. sejde na pátém kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Jednání na půdě Akademie věd ČR se zúčastní výrazné osobnosti současné literární vědy a historie z České republiky, Jižní Koreje, Japonska, Turecka, Gruzie, Kanady, USA, Velké Británie (Oxford), Francie (Sorbona) a dvaceti dalších zemí. Kongres nazvaný Válka a konflikt v české literatuře pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími akademickými a univerzitními pracovišti z České a Slovenské republiky. Nad akcí převzali záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, ministr kultury Daniel Herman, předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a radní hlavního města Prahy Jan Wolf.

více zde

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2014

23.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150623-akademicky-atlas-ceskych-dejin.jpg

V pondělí 22. 6. byli na zámku v Lužanech u Přeštic oceněni autoři původních knižních prací z oblasti vědecké a odborné literatury publikovaných v České republice v roce 2014. Třiadvacátý ročník Cen Josefa Hlávky, které společně uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, doprovodila vernisáž první etapy nové výstavy o Josefu Hlávkovi a České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, jejíž byl Hlávka prvním prezidentem. Cenu za knižní publikaci v oblasti společenských věd získal Akademický atlas českých dějin autorů prof. Evy Semotanové, doc. Jiřího Cajthamla a kol., vydaný nakladatelstvím Academia.

více zde

Vědci z AV ČR budou zkoumat lesy na šesti kontinentech

22.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150622-vyzkum-v-pralese.jpg

ECR Advanced Grant jim umožní mj. postavit jeřáb uprostřed tropických pralesů

 

Mezinárodní vědecký tým pod vedením prof. Vojtěcha Novotného z Biologického centra Akademie věd ČR získal prestižní grant Evropské rady pro výzkum. Více než tři miliony eur využije na studium složitých vztahů lesních ekosystémů na šesti kontinentech, v tropických novoguinejských pralesech pro tyto účely dokonce postaví padesátimetrový jeřáb. Výzkum bude hledat odpovědi na otázky, jak by vypadaly lesy zcela bez hmyzu nebo proč žije většina hmyzích druhů v tropickém pralese a ne třeba v našem podnebí. Výsledky přispějí k pochopení ekologických principů, podle nichž se jednotlivé druhy rostlin a hmyzu samy poskládají do fungujícího lesního ekosystému, a budou tak důležité i pro ochranu biologické rozmanitosti lesů.

více zde

Vědci AV ČR se podílejí na rozkrývání tajemství mořského planktonu

19.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150619-biologicke-centrum-science.jpg

Tým parazitologů z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR se podílí na jednom z největších a nejambicióznějších vědeckých projektů současnosti, TARA Oceans, který si vůbec poprvé v lidské historii klade za cíl zmapovat mikrosvět v mořích po celé planetě. Výsledky výzkumu o rozmanitosti eukaryotického planktonu publikoval renomovaný časopis Science. Během expedic napříč světovými oceány nasbírali vědci vzorky z více než tří set planktonních společenstev a po podrobných analýzách tak obsáhli poprvé celou šíři biodiverzity eukaryotického planktonu. Vědci chtějí zobecnit nové poznatky o množství, struktuře a uspořádání eukaryotického života v našich oceánech. Tyto výsledky pravděpodobně změní učebnice biologie a přispějí k nové klasifikaci planktonu.

více zde

Jedinečná příležitost k pozorování noční oblohy

19.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150617-konjunkce.jpg

V sobotu 20. června 2015 večer, tedy jeden den před letním slunovratem, nás čeká jedno z nejhezčích seskupení jasných objektů na obloze v průběhu celého letošního roku. Během soumraku a na jeho konci se nad západním obzorem setkají s Měsícem dvě nejjasnější planety – Venuše a Jupiter. Na pozorování si přitom vystačíme pouhýma očima bez dalekohledu. Nejlepším časem pozorování bude přibližně 22. hodina SELČ. Obloha sice bude ještě především nad západem, kde planety a Měsíc nalezneme, stále ještě hodně světlá, ale s ohledem na nápadnost objektů nebude obtížné uskupení spatřit. Pro pozorování bude ideální místo s dobře odkrytým západním obzorem, nejlépe na kopci nebo z vyšších pater budov.

více zde

Cenu Velvyslanectví Francie získala i vědkyně z AV ČR

18.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150618-ceny-francie001.jpg

Na slavnostním předání cen mladým českým vědcům Velvyslanectvím Francie a jeho partnerskými společnostmi Pierre Fabre Médicament, BULL/Atos, Sanofi, Solvay CR, Centrem excelence IT4Innovations a Českou společností chemickou ve čtvrtek 18. 6. převzala první cenu za farmacii Mgr. Eva Řezníčková. V Laboratoři růstových regulátorů (společné pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci) se věnuje výzkumu protinádorových látek. „Testujeme protinádorové účinky nových inhibitorů cyklin-dependentních kináz, což jsou enzymy zapojené v regulaci buněčného cyklu. Naše látky již ve velmi nízkých koncentracích dokážou blokovat dělení nádorových buněk a zároveň v nich indukovat programovanou buněčnou smrt. Tyto výsledky jsme potvrdili i v rámci mé stáže ve Vídni pomocí testů na myších modelech,“ uvedla Mgr. Řezníčková.

více zde

Přihlaste se do studentské soutěže diplomových prací

18.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150618-academia.jpg

Nakladatelství Academia vyhlašuje 4. ročník Studentské soutěže o vydání magisterské diplomové práce. Soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Přihlášené diplomové práce bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy a zaměří se nejen na faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost autora upoutat čtenáře. Soutěž je určena pro studenty do 28 let, kteří obhájili magisterskou diplomovou práci v kalendářním roce 2015 se známkou výborně. Magisterské diplomové práce je možné přihlásit ve třech kategoriích – vědy o živé přírodě a chemické vědy, vědy o neživé přírodě, humanitní a společenské vědy. Podrobné informace a stanovy Studentské soutěže jsou k dispozici na www.academia.cz.

více zde

Nový mikroskop ve Fyziologickém ústavu AV ČR umožní studovat onemocnění mozku

17.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150617-mikroskop.jpg

Současný biologický výzkum vyžaduje snímání vzorků s vysokou selektivitou a dobrým prostorovým a časovým rozlišením. Toho dosahují moderní špičkové konfokální mikroskopy, využívající laserového zdroje světla. Nový skenovací konfokální mikroskop s dvoufotonovou excitací právě uvádí do provozu ve Fyziologickém ústavu AV ČR, kde rozšíří možnosti špičkového výzkumu, ale i technické a časové kapacity pokročilé mikroskopie. Přístroj Leica SP8 AOBS WLL MP pořídili z podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a vědcům umožní pokročilé studium neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění, jako jsou například autismus, epilepsie či Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Cílem výzkumu je porozumět mechanismům vzniku těchto chorob a pomoci tak při hledání nových léčebných postupů.

více zde

Pražská muzejní noc v Knihovně AV ČR

12.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150611-prazska-muzejni-noc-v-knihovne-av-cr.jpg

Knihovna AV ČR se v sobotu 13. 6. 2015 poprvé zúčastní Pražské muzejní noci a stane se tak její 48. zúčastněnou institucí. Od 19 do 01 hod. budou připraveny komentované prohlídky, při nichž se návštěvníci dozvědí, pro koho byla v 2. pol. 19. století postavena a jak byla v pozdějších letech využívána neorenesanční budova, ve které se v současné době nachází sídlo Akademie věd ČR a studovna Knihovny AV ČR. Zájemce čeká rovněž seznámení se současnými službami Knihovny, které si budou moci přímo na místě vyzkoušet. Připraveny jsou rovněž tři výstavy – Umění putovat vzduchem aneb Balony, Idiot v knihovně, S hlavou v oblacích. Během večera se také dvakrát rozezní Symfonie č. 8 G dur Antonína Dvořáka v podání Komorního orchestru Akademie (ve 20 a 21.30 hod.).

více zde

Humanitní vědy pomohou řešit celospolečenské problémy

12.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150612-humanitni-vedy-pomohou-resit-celospolecenske-problemy-01.jpg

Humanitní a společenské vědy jsou klíčové pro řešení aktuálních celospolečenských problémů. Kvalifikované analýzy a vědecké výstupy pomohou lépe se připravit například na dopady současného demografického vývoje, migrace nebo změn klimatu. Na diskuzi v Historickém ústavu Akademie věd ČR 11. 6. 2015 se na tom shodl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a další zástupci akademické obce.
Vytyčením hlavních problémů a zacílením kapacit a financí do řešení těchto problémů se bude zabývat Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vicepremiér Bělobrádek předsedá.

více zde

Výstava k Mezinárodnímu roku světla 2015

11.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150611-vystava-k-mezinarodnimu-roku-svetla-2015-04.JPG

Výstava „Světlo je život“, kterou mohou návštěvníci zhlédnout v budově AV ČR, Národní 3 v Praze až do 2. července 2015, představuje roli světla a světelných technologií v každodenním životě i při vědeckém bádání. Výstavu zahájil prof. Jiří Drahoš, předseda AV ČR spolu s koordinátorem výstavy prof. Pavlem Zemánkem z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Ten připomněl mimo jiné fotosyntézu, proces využívající sluneční záření k tvorbě kyslíku, a vysvětlil, proč lidský zrak na rozdíl od jiných příslušníků živočišné říše preferuje vlnové délky 390 až 790 nm. Je to proto, že se naše oko vyvíjelo ve vodním prostředí.

více zde

AV ČR podpořila žákovské projekty

10.6.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150610-veda-ma-budoucnost.jpg

Čtvrtý ročník programu Věda má budoucnost, jenž se snaží přilákat mladé lidi k přírodovědným a technickým oborům, završila 2. června slavnostní konference na půdě Akademie věd ČR, na níž žáci ze sedmi vybraných škol z celé republiky představili své projekty v rámci soutěže Věda očima mladých aneb jak podpořit vědu a techniku v ČR. Odborná porota, složená z manažerů firem, zástupců organizace AISIS a členů Akademie věd ČR, vybírala nejzajímavější projekty, které si mezi sebou rozdělí odměnu více než 40 tisíc korun. „Žáci se často rozhodují o svém budoucím zaměstnání podle toho, jak je bavily předměty ve škole. Důležité je ukázat různé inovace a trendy učitelům, aby byli schopni své žáky zaujmout a motivovat je ke studiu,“ vysvětluje koordinátor programu Radim Zabadal.

více zde

Více aktualit...