VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR Týden vědy a techniky 2014

Nejbližší akce

Kalendář akcí

Dnes < 2014 >  < listopad > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

TVT 2014

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Týden vědy a techniky AV ČR přilákal přes 100 000 návštěvníků

19.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141119-tvt/141119-tvt-DOD-FZU.jpg

Patnáct dní Týdne vědy a techniky AV ČR, největšího vědeckého festivalu v Česku, jenž vyvrcholil v sobotu 15. listopadu 2014, přineslo na 500 různě koncipovaných akcí, jejichž společným jmenovatelem byla popularizace vědy a výzkumné práce. Konaly se ve všech krajských městech i v mnoha dalších místech a organizátoři odhadují, že je navštívilo přes 100 000 lidí. Mottem letošního ročníku bylo Dotkni se vědy, což se odráželo i v interaktivitě i originalitě samotného programu – návštěvníci si mohli vyzkoušet vědu na vlastní kůži na interaktivních výstavách nebo v rámci dnů otevřených dveří výzkumných pracovišť.

více zde

Vědci z AV ČR byli oceněni ministrem školství za mimořádné výsledky výzkumu

27.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141127-vedci-z-av-cr-byli-oceneni-ministrem-skolstvi-za-mimoradne-vysledky-vyzkumu.jpg

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek předal dnes Cenu ministra za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014. Mezi oceněnými byli i významní vědečtí pracovníci Akademie věd ČR - prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) převzal cenu za mimořádné výsledky výzkumu dědičné informace rostlin, prof. Ing. Jiřímu Homolovi, CSc., DSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.) byla udělena cena za mimořádné výsledky ve výzkumu nových typů biosenzorů.

více zde

AV ČR udělila titul „doktor věd“ deseti vědcům

26.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141126-tituly-DSc-foto-k-aktualite.jpg

Diplomy s titulem „doktor věd“ převzalo ve středu 26. listopadu 2014 z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., deset nových nositelů tohoto nejvyššího vědeckého titulu v České republice. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v prostorách Knihovny AV ČR v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Kromě čerstvě jmenovaných „doktorů věd“ a zástupců pracovišť, kde tito špičkoví badatelé působí, se ho zúčastnili čelní představitelé Akademie věd ČR, členové komisí pro obhajoby a další hosté.

více zde

Děkovné listy zaměstnancům AV ČR

27.11.2014

http://data.abicko.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/abicko/fotogalerie/dekovne-listy-2014/31_dekovne_listy_2014.JPG

Dlouholetou a obětavou práci pro ústavy Akademie věd ČR vyzdvihl 25. listopadu 2014 její předseda prof. Jiří Drahoš, když v komorní atmosféře předal Děkovné listy 27 pracovníkům, kteří přispěli k úspěšné činnosti svých domovských pracovišť. Poprvé jimi zaměstnance AV ČR odměnil v roce 1997 čestný předseda prof. Rudolf Zahradník; o 10 let později myšlenku obnovil prof. Václav Pačes.

více zde

EASAC k problematice těžby břidlicového plynu

24.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-easac.jpg

Problematikou těžby břidlicového plynu se zabývá nové prohlášení Expertní rady evropských akademií (EASAC) „Shale gas extaction: issues of particular relevance to the European Union“. Mimo jiné se v něm uvádí, že dialog těžařských společností s veřejností a s politickými činiteli v této věci je nevyhnutelný, zejména při vytváření regulačního rámce těžby břidlicového plynu a při monitorování případné kontaminace spodních vod. Podle EASAC zákaz těžby břidlicového plynu sice nemá vědecké ani technické opodstatnění, energeticky však Evropu nezajistí.

více zde

Fyzika pro zítřek – výstava a přednáškový cyklus k 60 letům Fyzikálního ústavu AV ČR

21.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141121-fyzika-pro-zitrek-vystava-a-prednaskovy-cyklus-k-60-letum-fyzikalniho-ustavu-av-cr.jpg

Fyzikální ústav AV ČR přichystal v rámci oslav 60. výročí svého založení posterovou výstavu ve foyer hlavní budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Představí spletitou historii tohoto pracoviště, zároveň však i jeho současné vědecké sekce a náplň jejich činnosti. Expozice bude veřejnosti přístupná od 27. listopadu do 19. prosince 2014. Spolu s výstavou proběhne i šest přednášek pro nejširší veřejnost, které si připravili vynikající popularizátoři vědy. Zájemce seznámí se zajímavými tématy souvisejícími s aktuální činností ústavu.

více zde

Rozvoj spolupráce Akademie věd ČR s kraji

21.11.2014

Za účasti předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše se ve čtvrtek 20. 11. 2014 sešli v Brně zástupci krajů a vědeckých pracovišť AV ČR. Nejvýznamnější česká výzkumná instituce zatím spolupracuje s osmi kraji a má zájem úspěšné projekty přenést do dalších regionů. „Akademie věd ČR usiluje o prohloubení spolupráce s kraji na projektech s praktickým přesahem. Zájem se projeví i ve vznikající nové Strategii Akademie věd,“ uvedl prof. Jiří Drahoš. Vhodnou formu financování společných aktivit pak představují regionální fondy Evropské unie.

více zde

Medaile AV ČR převzali tři významní vědci

21.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141121-medaile-av-cr-prevezmou-tri-vyznamni-vedci.jpg

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vyznamenal v pátek 21. 11. 2014 tři významné vědecké pracovníky prestižními medailemi. Pamětní medaili Jana Patočky, která se uděluje jako ocenění činnosti významných českých i zahraničních osobností vědeckých nebo vědu podporujících, převzal prof. František Šmahel z  Filosofického ústavu AV ČR (Centrum medievistických studií AV ČR a UK). Předány byly též dvě čestné oborové medaile – Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách, kterou obdržel člen Ruské akademie přírodních věd prof. Maxim D. Frank-Kamenetskii, a Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, kterou převzal prof. Jan Palouš z Astronomického ústavu AV ČR.

více zde

Vyhlídky na účinnější léčbu rakoviny prostaty

21.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-umg.jpg

Díky každoroční kampani mezinárodní organizace Movember Foundation se stal listopad neoficiálně měsícem rakoviny prostaty. Je to druhé nejčastější onkologické onemocnění u mužů a jen v České republice si tuto diagnózu vyslechne každý rok až 5 000 mužů. Vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky přicházejí s novými poznatky, které by mohly v budoucnu přispět k účinnější léčbě pacientů s karcinomem prostaty. Výsledky této badatelské práce byly letos v červenci publikovány v mezinárodním odborném časopisu Cell Death & Differentiation (viz abstrakt).

více zde

Představitelé ESF diskutovali v AV ČR o hodnocení výzkumu

20.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141120-Evaluation-of-the-Research-and-Professional-Activities_setkani-s-predsedou_foto-skys.jpg

Problematika hodnocení výzkumu byla hlavním tématem diskusního setkání zástupců Akademické rady AV ČR se dvěma představiteli Evropské vědecké nadace (European Science Foundation, ESF) – s výkonným ředitelem ESF Martinem Hynesem, MBA, a s vedoucí sekce hodnocení Dr. Siobhan Phillipsovou. Setkání se uskutečnilo ve středu 19. 11. 2014 v sídle Akademie věd v Praze a zúčastnil se ho také předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Na programu byly dílčí aspekty připravovaného Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 a poté i otázky hodnocení efektivity a dopadů připravované Strategie AV ČR AV21.

více zde

XLV. zasedání Akademického sněmu projedná Strategii AV21

20.11.2014

V úterý 16. prosince 2014 v 9.30 hodin se v pražském Národním domě na Vinohradech sejde Akademický sněm AV ČR. V pořadí XLV. zasedání bude mj. projednávat Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu a v jejím rámci i návrh Strategie AV21 Akademie věd České republiky. Sněm bude rovněž volit Dozorčí komisi Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018, projedná ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu a bude se zabývat úpravou Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR. Program sněmu naleznete zde.

více zde

Pietní shromáždění k výročí 17. listopadu

17.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141118-DSC_0066.jpg

Vzpomínkovou slavnost k výročí 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva – uspořádala u pamětní desky Jana Opletala na budově Hlávkovy koleje v Praze Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Pietního aktu se zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. Jaroslav Vodička, pamětník událostí z listopadu 1939 PhDr. Vojmír Srdečný, předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, rektor Českého vysokého učení technického prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

více zde

Jaderný fyzik doc. Vladimír Hnatowicz vyznamenán Medailí Josefa Hlávky

16.11.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141117-DSC_0115.JPG

Pět badatelů AV ČR získalo Cenu Josefa Hlávky 

V předvečer státního svátku České republiky – Dne boje za svobodu a demokracii – byl na návrh předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše vyznamenán Medailí Josefa Hlávky přední český jaderný fyzik doc. Vladimír Hnatowicz z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Spolu s ním převzali toto ocenění 16. listopadu 2014 na zámku v Lužanech u Přeštic další čtyři laureáti: prof. Jiří Chvála, prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., a prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. Ocenění každoročně uděluje Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a je určeno nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění.

více zde

Více aktualit...