Seznam členů Vědecké rady AV ČR

Seznam členů Vědecké rady AV ČR

Předseda

Místopředsedové

 • RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
  - místopředseda pro I. vědní oblast – oblast věd o neživé přírodě;
  fyzika tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů
 • prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
  - místopředseda pro II. vědní oblast – oblast věd o živé přírodě a chemických věd;
  anorganická chemie, elektrochemie
 • PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
  - místopředseda pro III. vědní oblast – oblast humanitních a společenských věd;
  české dějiny
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta)
  - místopředsedkyně pro styk s vysokými školami a dalšími institucemi;
  matematická fyzika, fyzikální vzdělávání
 • prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
  - místopředseda pro koncepční řízení vědeckého titulu „doktor věd“;
  makromolekulární chemie

Členové

 • prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
  aplikovaná matematika, chemické inženýrství, bioinženýrství

 

Tajemnice:

RNDr. Jana Cmarková, Ph.D. (Kancelář AV ČR)
tel.: 221 403 386
e-mail: cmarkova@kav.cas.cz