Zahlavi

Akademický sněm AV ČR

Akademický sněm AV ČR

Základní údaje o Akademickém sněmu AV ČR a informace o jeho činnosti


 

Příští zasedání Akademického sněmu:

  • LI. zasedání je plánováno na úterý 12. prosince 2017

Akademie věd ČR
Správní odbor KAV
Národní 3
117 20 Praha 1

telefon: 221 403 411
e-mail: spod@kav.cas.cz