Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

09. 08. 2018
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Kontrolním odboru Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 09. 201809. 08. 2018
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 09. 201808. 08. 2018
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/ka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 09. 201808. 08. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Archaeologist – foreign scholar under the frame of International Mobility of Researchers
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 09. 201808. 08. 2018
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici RESEARCH FELLOW
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 09. 201807. 08. 2018
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK nebo POSTGRADUÁLNÍ STUDENT
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 09. 201807. 08. 2018
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Historik umění do oddělení uměleckohistorické topografie na poloviční úvazek
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 09. 201807. 08. 2018
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovník se zaměřením na teorii a historiografii oboru dějin umění
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 09. 201806. 08. 2018
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení muzikologie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 09. 201806. 08. 2018
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Asistentka vedoucího výzkumného týmu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201806. 08. 2018
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici PR koordinátor/ka
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201802. 08. 2018
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení syntéz
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 09. 201802. 08. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 08. 201802. 08. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Serverový junior administrátor
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 09. 201802. 08. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici ADMINISTRATIVNÍ PODPORA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201831. 07. 2018
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici administrativní pracovník na sekretariátu oddělení D2 – Termodynamika
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 24. 09. 201831. 07. 2018
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 09. 201826. 07. 2018
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL RESEARCH SCIENTIST IN STRUCTURAL PROTEOMICS AT IOCB PRAGUE
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 201825. 07. 2018
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D. Student / Post-Doc in EEG Research
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 09. 09. 201824. 07. 2018
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doktorská pozice - soudobé Turecko
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 08. 201820. 07. 2018
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici personalista – finanční referent
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 08. 201817. 07. 2018
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici REFERENT/KA SPRÁVY BUDOV A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 08. 201816. 07. 2018
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici FINANČNÍ MANAŽER PROJEKTŮ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 201809. 07. 2018
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí/ho technicko-hospodářské správy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 201825. 07. 2016
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení rentgenové a neutronové strukturní analýzy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.