Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

18. 04. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici highly motivated candidates for Ph.D. study with focus on analysis of greenhouse gases exchange between the ecosystem and atmosphere
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 05. 201813. 04. 2018
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník - doktorand
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 05. 201812. 04. 2018
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový manažer
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201812. 04. 2018
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník laboratoře materiálových analýz a mikroskopie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 04. 201812. 04. 2018
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník laboratoře rentgenové tomografie - Researcher in Laboratory of X-ray tomography in the research Centre of Excellence Telč
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 04. 201811. 04. 2018
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici samostatný/samostatná účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201809. 04. 2018
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici V1 Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 05. 201806. 04. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student pro výzkumný projekt "Protinádorové účinky mitochondriálně cíleného deferoxaminu"
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 04. 201806. 04. 2018
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Kontrolním odboru Kanceláře AV ČR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 05. 201805. 04. 2018
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Technický pracovník pro fenologický a bioklimatologický výzkum
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201826. 03. 2018
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post Doctoral Fellow
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201822. 03. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník do Oddělení polymerů pro optoelektroniku a fotoniku
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 04. 201819. 03. 2018
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici SPRÁVCE KONFOKÁLNÍCH MIKROSKOPŮ
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2018