Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

28. 03. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici personalistka/personalista na úvazek 0,5
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201722. 03. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent/Specialista vzdělávání
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 04. 201722. 03. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PhD student position - Project: Development and maintenance of Beta cells in the pancreas
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201722. 03. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Finanční ředitel
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 04. 201721. 03. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 04. 201714. 03. 2017
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici fakturant/fakturantka, pomocný/pomocná účetní
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 04. 201713. 03. 2017
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký asistent / vědecká asistentka v oddělení gramatiky
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 04. 201710. 03. 2017
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník Skupiny numerických simulací heliosférického plazmatu
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201710. 03. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand pro tým BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci) na projekt VP4 “Biomateriály a tkáňové inženýrství“ (Odd. Bioaktivní polymery)
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 04. 201710. 03. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand se zaměřením na "vývoj nano- a mikročástic pro diagnostiku" pro BIOCEV podprojekt 4.1.3 „Biomateriály pro regenerativní medicínu“
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201709. 03. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biologických modelů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 04. 201708. 03. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 29. 03. 201706. 03. 2017
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici technolog přípravy nanostruktur
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 04. 201728. 02. 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201724. 02. 2017
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technik aerosolové instrumentace
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Správce sítě
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 201721. 12. 2016
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje ve výzkumném týmu Vláknové lasery a nelineární optika. Pracovník se bude podílet na vývoji řídícího programu pro výkonový vláknový laser.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2017