Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

20. 07. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný pracovník do oddělení projektů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201714. 07. 2017
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Administrativní a technické správy
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 08. 201713. 07. 2017
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Python programátor intranetu CzechGlobe
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 07. 201711. 07. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VŠ pracovník v oblasti základního a aplikovaného výzkumu fenomenologické plasticity kovů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 07. 201711. 07. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník (postdoktorand) do Oddělení zpracování polymerních materiálů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201710. 07. 2017
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vysokoškolsky vzdělaný pracovník/pracovnice Referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 07. 08. 201701. 07. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Konzultant IT
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201730. 06. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ANALYTICKÝ CHEMIK – TECHNIK/LABORANT
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 201730. 06. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ ANALYTICKÉ LABORATOŘE PREKLINICKÉHO TESTOVÁNÍ LÉČIV
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 201730. 06. 2017
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici BIOINFORMATIK/BIOSTATISTIK
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 08. 201728. 06. 2017
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 09. 201726. 06. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD and/or Postdoctoral fellow in “Structural Bioinformatics”
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201708. 06. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201711. 05. 2017
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborného pracovníka výzkumu a vývoje do oddělení Bioaktivních polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 08. 201704. 05. 2017
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí laboratoře dálkového průzkumu Země
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 201722. 03. 2017
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PhD student position - Project: Development and maintenance of Beta cells in the pancreas
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Správce sítě
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2017