Výběrová řízení

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

23. 01. 2017
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník pro oddělení veřejného práva
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201719. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník Odboru bytů a ubytovacích zařízení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 02. 201717. 01. 2017
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Specialista pro databáze CzechGlobe
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 02. 201713. 01. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 201711. 01. 2017
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici samostatný odborný referent/referentka v Odboru mezinárodní spolupráce
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 01. 201709. 01. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 01. 201706. 01. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 27. 01. 201704. 01. 2017
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/asistentka vedení
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 26. 01. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník/Právnička Personálního úseku
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201704. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Network Administrator
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 03. 02. 201704. 01. 2017
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201703. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Právník
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 01. 201703. 01. 2017
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent Administrativně správního odboru
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 01. 201721. 12. 2016
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje ve výzkumném týmu Vláknové lasery a nelineární optika. Pracovník se bude podílet na vývoji řídícího programu pro výkonový vláknový laser.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 201721. 12. 2016
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici DOKTORAND
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 01. 201721. 12. 2016
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROGRAMÁTOR
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 01. 201705. 12. 2016
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník do oddělení Biolékařských polymerů
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2017