Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 04. 09. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici POSTDOCTORAL POSITIONS
Požadavky:

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences welcomes applications for two full-time postdoc positions. The two postdocs will work within a project led by Ansten Klev on type theory and the philosophy of mathematics. The main aim of the project is to develop a philosophy of mathematics for Martin-Löf type theory. The postdocs will pursue research programmes of their own that in some way contribute to this overall aim.

POSTDOCTORAL POSITIONS

Both positions last for 30 months and will start in January 2021.

In the first part of this 5-year project emphasis will be placed on developing an inferentialist meaning theory for mathematical language. We are especially looking for researchers who fit at least one of the following descriptions:

1. You are well acquainted with inferentialism in at least one of its incarnations (proof-theoretic semantics, the Brandom tradition), and you are interested in extending the programme to the language of mathematics. If you are not already familiar with Martin-Löf type theory, you are willing to learn the basics of the system after arriving in Prague.

2. You are well acquainted with the technical aspects of Martin-Löf type theory and are familiar with Martin-Löf's meaning explanations. You might even know some homotopy type theory and have thought about how the meaning explanations fare within that or other extensions of Martin-Löf type theory.

A more detailed description of the project is available upon request from Ansten Klev: klev@flu.cas.cz.

The deadline for applying is October 15.
Applications should be sent to Olga Bažantová, bazantova@flu.cas.cz. The application should consist of a CV and a brief (1-2 pages) description of the research the applicant plans to carry out while in Prague.

The monthly gross salary of CZK 43 200 is just above the current Prague average and well above the Czech average. Year-end bonus and meal vouchers come in addition. The project also provides money for travel and for inviting guest speakers.

Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.