Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 08. 2020
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand - Centrum rekonstrukčních neurověd ÚEM AV ČR
Požadavky: - řádně ukončené doktorské studium od roku 2017 na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě uznávaného podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách

- titul PhD. v biologicky zaměřených oborech, s výhodou v neurovědách

- znalost českého nebo anglického jazyka (CAE nebo ekvivalent)

- schopnost publikovat výzkumné výsledky v odborných časopisech

- zájem o výzkumnou práci a vysoké pracovní nasazení

Projekt je zaměřen na studium a vývoj nových způsobů regenerace a remodelace neurální plasticity centrálního nervového systému po poranění nebo v průběhu neurodegenerativních onemocnění.

Více informací na: http://www.iem.cas.cz/vyzkum/vyzkumna-centra/centrum-rekonstrukcnich-neuroved/

Nabízený nástupní plat: 41 800,- Kč (hrubý měsíční plat/mzda na 100% při 40 hod/týdně)

Zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění

Místo výkonu práce: Praha 4, Vídeňská 1083

Předpokládaný nástup je: 1. 10. 2020

Přihlášky doložené profesním životopisem, seznamem publikační činnosti, motivačním dopisem – to vše v českém nebo anglickém jazyce zasílejte písemně na adresu: pavla.mlcochova@iem.cas.cz.

Ústav experimentální medicíny AV ČR si vyhrazuje právo kontaktovat pouze vybrané kandidáty.
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.