Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 29. 07. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Organic chemist
Požadavky:

Service technology laboratory of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences is pleased to announce the open position of
Organic chemist

You´ll be responsible for:
- Synthesizing and purifying of new compounds under the guidance of an experienced chemist
- Analytical data interpretation (MS, NMR)
- Basic biological screening/testing (in vitro)
- Ensuring the operation of the lab

Best candidates should:
- Possess a Mgr. (Ing.) in organic chemistry (suitable for graduates)
- Be creative and able to work independently
- Want to acquire new skills (e.g. biological testing if necessary)
- Be advanced in English
- Have driving license

We offer:
- Job opportunity in a small team of organic chemists specialized on medicinal chemistry in top research center
- Five weeks of vacations
- Meal tickets (100,- Kč/day)
- Contract extension after 12 months

The position is available immediately.

Contract duration is 12 months, probation period is 3 months. Contract long-term extension will be available.
The place of work is BIOCEV campus in Vestec by Prague.

Application and CV please send to Lukas.Werner@ibt.cas.cz
http://www.ibt.cas.cz/core-facility/Service_Technology_lab.html

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.

Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2020



Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.