Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 27. 07. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Research specialist in organic chemistry
Požadavky:

Service technology laboratory of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences is pleased to announce the open position of
Research specialist in organic chemistry

You´ll be responsible for:
- Designing synthesis of different types of organic compounds
- Synthesizing and purifying of new compounds
- Analytical data interpretation (MS, NMR)
- Basic biological testing (in vitro)
- Processing of biological tests data

Best candidates should:
- Possess a PhD. in organic chemistry
- Be creative and able to work independently
- Want to acquire new skills (e.g. biological testing if necessary)
- Be fluent in English
- Have driving license

We offer:
- Job opportunity in a small team of organic chemists specialized on medicinal chemistry in top research center
- Five weeks of vacations
- Meal tickets (100,- Kč/day)
- Contract extension after 12 months

The position is available immediately.

Contract duration is 12 months, probation period is 3 months. Contract long-term extension will be available.
The place of work is BIOCEV campus in Vestec by Prague.

Application and CV please send to Lukas.Werner@ibt.cas.cz
http://www.ibt.cas.cz/core-facility/Service_Technology_lab.html

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.

Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.