Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 21. 07. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník v oboru dějin holokaustu (úvazek 0,5)
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v oboru historie nebo příbuzném oboru,
dobrá znalost tématu,
aktivní znalost anglického jazyka,
pečlivost, schopnost komunikace a týmové práce,
dobrou schopnost práce s PC,
titul Ph.D., CSc. nebo jejich ekvivalent, případně probíhající doktorské studium.

Náplň práce:
Spolupráce na projektu Integrace a segregace v prostoru města (poskytovatel: Technologická agentura ČR, hlavní příjemce: Institut Terezínské iniciativy): příprava historických dat pro použití v mobilní aplikaci a podíl na práci projektového týmu.
Spolupráce na projektu European Holocaust Research Infrastructure (EHRI).

Možnost nástupu od 1. září 2020, trvání do 30. listopadu 2022, s případnou možností prodloužení.

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, kopiemi VŠ diplomů, soupisem osobní bibliografie a představou o působení v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR zasílejte elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Výběrové řízení – dějiny holokaustu.
Uzávěrka přihlášek: 21. 08. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.