Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 25. 06. 2020
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje – teoretik v oblasti molekulárních simulací tekutin
Požadavky:

Náplň práce:
 • teoretický výzkum v oboru termodynamiky,
 • modelování termofyzikálních vlastností kapalin a fázových přechodů pomocí nástrojů molekulárních simulací,
 • programování podpůrných nástrojů pro MS (např. MATLAB, C/C++, Fortran, Python),
 • porovnání výsledků MS s vlastními experimenty a daty z literatury,
 • spolupráce s vědeckými týmy Laboratoře termofyzikálních vlastností a Laboratoře fázových přechodů,
 • zapojení do publikační činnosti týmu.
Požadované vzdělání: doktorské (fyzikální chemie, matematická fyzika, fyzikální inženýrství apod.)

Požadované znalosti a schopnosti:
 • nejméně 2 roky zkušenosti v oblasti molekulárních simulací a s nástroji pro MS (DL_POLY, Gromacs, ms2, apod.),
 • publikační činnost, případně další výsledky odpovídající délce a charakteru praxe,
 • pokročilá programátorská zdatnost (MATLAB, případně C/C++, Fortran, Python),
 • samostatný a zodpovědný přístup k řešení výzkumných úkolů,
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1/C2.
Typ pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s předpokládaným prodloužením v případě dobrých výsledků.

Výše úvazku: 100 %

Předpokládané datum nástupu: 1. října 2020.

Nabízíme:
 • hrubou mzdu 38 000 Kč + odměny závislé na výkonnosti a publikování,
 • stabilní zázemí, rovné příležitosti,
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu,
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna,
 • stravenky,
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel),
 • vlastní rekreační zařízení.
Proces výběru:
 • přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu vins@it.cas.cz (Ing. Václav Vinš, Ph.D.),
 • uchazeči demonstrují splnění požadavků ve svém životopisu uvedením konkrétního typu a délky výzkumné praxe nebo typu a rozsahu znalostí,
 • po uplynutí data uzávěrky přihlášek provede výběrová komise užší výběr uchazečů, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru,
 • uchazeči, kteří absolvují osobní pohovor, budou informováni o výsledku výběru e-mailem.

Uzávěrka přihlášek: 24. 08. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.