Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 15. 06. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Bioinformatician
Požadavky:

IMG & IPHYS Proteomics Facility
AS CR – Biomedical Research Campus in Prague – Krč

The newly established Proteomics Facility on the Biomedical Research Campus in Prague, Czech Republic, is seeking an MSc or PhD level scientist with expertise in LC‐MS for a position:

Bioinformatician

Position Requirements:
• MSc or PhD in biochemistry, molecular biology, bioinformatics, biostatistics, computational biology, or a related field
• Formal training or exposure to computational biology/biological data analysis, such as gene expression, proteomics, or metabolomics
• Experience in learning/applying software and database resources for custom analysis and building workflows
• Experience with scientific computing and data visualization tools, such as R, Python, etc., experience with Linux/UNIX based systems and developing shell scripts/command-line interface for data processing
• Strong understanding of statistics
• Strong communication skills, solid command of English

Responsibilities:
• Implementation and routine use of robust pipelines to analyze and visualize data generated by omics technologies with the main focus on proteomics and metabolomics and including integrative analyses of multiple omics datasetsbr> • Extract biologically meaningful hypotheses from large, high-throughput experiments using statistical approaches
• Work collaboratively with bench scientists, comprehend project objectives, evaluate and provide informatics solutions (set up correct experimental design, raw data analysis, statistical analysis, and publication-quality visualization of the omics data)

We Offer:
• Job opportunity in the international environment of top research infrastructure
• Possibility of professional growth and further education
• Competitive salary
• Five weeks of vacations, three sick-days, and a wide range of benefits

Expected Appointment Start Date: September 2020

Required Documents:
• Cover Letter
• Resume
to be sent by the applicant to the contact below by July 26, 2020

Contact: Marcela Tomášková (marcela.tomaskova@fgu.cas.cz)
Uzávěrka přihlášek: 26. 07. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.