Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 27. 05. 2020
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Finanční účetnictví v software iFIS
Požadavky: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se sídlem Boční II/1401, Praha 4, poptává zpracování finančního účetnictví v software iFIS na přechodnou dobu do konce r. 2020. Objem práce dle dohody. Je možno pracovat na DPP nebo na zkrácený úvazek, možná je rovněž práce z domova. Kontaktní osoba: ing. Irena Peterková, peterkova@ig.cas.cz, tel. 267 103 089
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.