Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 05. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici Výkonné/ho redaktorky/redaktora medievistického internetového portálu Prameny českých dějin online.


Požadavky:
- dokončené magisterské studium v některém z oborů společenských věd (příp. studium těsně před - dokončením)
- orientace v problematice středověkých pramenů z českých zemí
- zkušenosti v oblasti digital humanities
- znalost českého a anglického jazyka

Náplň práce:
- organizace a koordinace chodu a činnosti platformy
- redakce a online zpřístupňování odborných textů

Nabízíme:
- úvazek 0,5
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
- mzdové ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu Filosofického ústavu
- možnost podílet se na unikátních vědeckých projektech
- flexibilní pracovní dobu
- zaměstnanecké benefity (stravenky, 25 dnů dovolené, 8 sick days, nabídka jazykových kurzů, jóga na pracovišti)
- nástup od 15. 6. 2020 nebo dle dohody

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis
- doklady o dosaženém vzdělání a praxi
- specifikaci dosavadních aktivit v oblasti vlastní odborné práce a představu o dalším profesionálním vývoji

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu cms@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum medievistických studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 31. 5. 2020.

Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční počátkem června 2020.

Kontaktní osoba: Mgr. Milada Stalker, tel: 221 183 245.

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.