Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 04. 05. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorandka/Postdoktorand (úvazek 0,5)


Požadavky:

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (FLÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborech. FLÚ, jenž je v rámci Akademie věd České republiky největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd, tvoří více než 200 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet poznání na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru.

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje v Oddělení pro studium novověké racionality výběrové řízení na pozici:

POSTDOKTORANDKA/POSTDOKTORAND nebo VĚDECKÁ PRACOVNICE/VĚDECKÝ PRACOVNÍK (part time)

Požadavky na člena oddělení:
– studium a doktorát z filosofie (výjimečně z příbuzných oborů)
– zamýšlený výzkumný plán (projekt atd.)
– pravidelná účast na akcích a práci oddělení
– znalost světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština)

Co Vám můžeme nabídnout:
- zkrácený úvazek ve výši 0,50
- finanční ohodnocení od 14 000 Kč do 16 000 Kč
- práci v prestižní veřejné vědecké instituci
- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, jógu na pracovišti, baby friendly kulturu, flexibilní pracovní dobu, jazykové vzdělávání)
- příjemné pracoviště v samém historickém srdci Prahy

Dokumenty požadované k žádosti:
- odborný životopis včetně doporučujících dopisů
- vzorek vlastního textu k novověké filosofii (cca 15-20 stran; publikovaný nebo připravovaný, nejlépe v elektronické podobě)
- seznam publikací
- záměry badatelské práce a předpokládané nejvýznamnější publikace v letech 2021-2022
- kopie dokladů o vzdělání

Nástup k 1. září 2020 (případně dle dohody).

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu sekretariat@flu.cas.cz, nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 15. 6. 2020.

Ústní pohovor s vybranými uchazečkami/uchazeči se uskuteční na přelomu června a července 2020.

Případné dotazy ohledně přihlášky: dr. Jiří Chotaš (vedoucí oddělení), email: jchotas@flu.cas.cz

Více informací o profilu a badatelském zaměření oddělení naleznete zde:

http://racionalita.flu.cas.cz/cz/


Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.