Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 04. 2020
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí technicko-hospodářské správy
Požadavky:

Ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí technicko-hospodářské správy.

Požadované znalosti, dovednosti a zkušenosti:

- VŠ ekonomického směru
- zkušenosti s vedením většího týmu
- znalost českých účetních a daňových standardů
- dobré právní povědomí
- samostatnost, odpovědnost, pečlivost, analytické myšlení
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- schopnost učit se nové věci
- alespoň pasivní znalost angličtiny

Pracovní náplň:

- vedení technicko-hospodářského úseku
- tvorba interních směrnic
- zpracování finančního plánu a rozpočtu ústavu, kontrola čerpání rozpočtu
- administrace dotací od AV ČR
- evidence a kontrola smluv
- spolupráce při realizaci veřejných zakázek
- spolupráce s kanceláří AV ČR
- spolupráce s auditory
- spolupráce s vedoucími vědeckých oddělení a s řešiteli projektů

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce se sídlem v Praze 4 – Spořilově v příjemném areálu parkového charakteru v docházkové vzdálenosti (10 minut) od metra C – Roztyly. Ústav má 90 stálých zaměstnanců. Bližší informace o ústavu najdete na www.ig.cas.cz.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na podatelna@ig.cas.cz. Kontaktní osoba je Ing. Irena Peterková.
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.