Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 13. 03. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Senior Research Team Leader at the Laboratory of Developmental Cardiology
Požadavky:

Institute of Physiology (www.fgu.cas.cz/en Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague) announces call for a Senior Research Team Leader position to be taken up at the Laboratory of Developmental Cardiology

Senior team leader’s basic salary (taxable) is expected to be approx. 42 800 CZK per month; Institute’s remuneration rules apply (exact salary depending on candidate’s experience and research performance). Additional salary supplements may be covered by external funding.
Eligibility: PhD degree in relevant field or DSc
Selection criteria: Candidates will be selected on the basis of academic merit, as documented by peer-reviewed publications, quality of their research proposal and its relevance to major fields of basic and biomedical research conducted at the Institute of Physiology (http://www.fgu.cas.cz/en/about/60-about-the-institute) and especially sufficient experience regarding cardioprotective interventions against acute ischemia/reperfusion injury and pathophysiology of chronic heart failure, capability to attract external funding in a relevant research field, leadership/management skills, experience with a research stay in a foreign laboratory, fluent use of English.

Two-stage application procedure:
Stage 1: Submission of the following documents to personalni@fgu.cas.cz by 13th April 2020
(i) professional CV, photocopies of educational attainment
(ii) list of up to 8 most important publications with a brief outline of their scientific importance (up to 2 pages A4)
(iii) current research funding relevant to the research team, the possibility to transfer it to Institute of Physiology (external candidates only), and a list of submitted and anticipated grant applications,
(iv) Names and e-mail addresses of at least two academic referees.

(v) Candidate may be selected already based on the Stage 1 of the procedure.

Stage 2: Short-listed candidates will be invited to submit full proposals (up to 15 pages A4) and deliver a public lecture as part of their interview at the Institute of Physiology.

Full details governing this call can be found at
https://www.fgu.cas.cz/en/departments/vyvojova-kardiologie

INFORMATION PROVIDED TO DATA SUBJECTS ACCORDING TO THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION see https://www.fgu.cas.cz/en/about/293-information-provided-by-law
Uzávěrka přihlášek: 13. 04. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.