Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 12. 05. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Proteomics Facility LC‐MS Operator
Požadavky:

IMG & IPHYS Proteomics Facility
AS CR – Biomedical Research Campus in Prague – Krč

The newly established Proteomics Facility on the Biomedical Research Campus in Prague, Czech Republic, is seeking an MSc or PhD level scientist with expertise in LC‐MS for a position:

Proteomics Facility LC‐MS Operator

Position Requirements:
 MSc or PhD in biochemistry / chemistry / biology or related field
 Experience in running and troubleshooting HPLC and mass spectrometer
 Experience in method design for HPLC and/or mass spectrometer
 Experience in sample preparation and method development for proteomics valued but not required
 Strong communication skills, solid command of English, proficiency with PC
Responsibilities:
 Operate and maintain HPLC + mass spectrometer (nano UHPLC + HRAM Q‐Orbitrap / Q‐TOF)
 Prepare proteomics samples from tissues, cells, and biofluids
 Optimize and develop sample preparation and acquisition methods
 Analyze and report proteomics data to the clients of the facility
We Offer:
 Work with the latest technologies
 Collaborative academic environment
 Competitive salary and benefits

Expected Appointment Start Date: September 2020

Required Documents:
 Cover Letter
 Resume
to be sent by the applicant to the contact below by July 26, 2020

Contact: Marcela Tomášková (marcela.tomaskova@fgu.cas.cz)
Uzávěrka přihlášek: 26. 07. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.