Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 04. 03. 2020
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje – specialista na technologii vodíkového palivového článku oddělení Elektrotechnika a elektrofyzika
Požadavky:

Náplň práce:
 • vývoj sestav membrány a elektrod (MEA) pro vodíkový palivový článek;
 • optimalizace depozice katalytických nanomateriálů vyrobených pomocí jiskrového výboje;
 • optimalizace procesu procesu lisování MEA za tepla (hot-pressing);
 • charakterizace katalytických nanomateriálů a MEA pomocí elektrochemických metod (RDE, CV, LSV, ECSA, EIS);
 • programování řízení a automatizace experimentů;
 • vyhodnocování experimentů a příprava vědeckých publikací.
Požadované vzdělání: doktorské (elektrochemie, fyzikální chemie, matematické modelování, fyzikální inženýrství).

Požadované znalosti a schopnosti:
 • zkušenosti s elektrochemickými zdroji elektrické energie (palivové články, baterie);
 • práce v dynamickém mezioborovém týmu;
 • samostatnost, aktivita a kritické myšlení při řešení úloh;
 • povědomí o limitech svých schopností;
 • schopnost a ochota rozvíjet své znalosti a dovednosti;
 • schopnost prezentace a publikování vědeckých výsledků.
Typ pracovního poměru: na dobu určitou s možností následné změny na dobu neurčitou

Délka trvání: 12 měsíců s možností prodloužení na 27 měsíců (doba řešení výzkumného projektu) nebo na dobu neurčitou

Výše úvazku: 100 %

Předpokládané datum nástupu: 1. dubna 2020

Nabízíme:
 • stabilní zázemí, rovné příležitosti,
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu,
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna,
 • stravenky,
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel),
 • vlastní rekreační zařízení.
Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu kajprova@it.cas.cz (Marie Kajprová, tel.: +420 266 053 154). Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

Uzávěrka přihlášek: 27. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.