Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 04. 03. 2020
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doctoral researchers in the field of Southeast Asian history and society
Požadavky:

Eligibility: The position is open to researchers with a PhD degree in Southeast Asian Studies, History and/or Social Anthropology of Southeast Asia or related fields. The candidates must hold their PhD degree at the time of applying for the position or guarantee that they will receive it before the beginning of the position. Currently, we are NOT looking for specialists on literature or art history. Their doctoral degree should not be older than two years at the time of submitting the application.

Research focus: Modern and contemporary history and/or social / cultural / linguistic / political anthropology of Insular Southeast Asia (with a preference for a candidate specializing in Malaysian/Malay World Studies or Philippine Studies). We expect candidates with an ability to work with relevant sources based on a sound knowledge of a selected Southeast Asian language and a fluent command of English as a prerequisite for both working in an international environment of the Oriental Institute as well as publishing. A proven publishing record and experience in grant activities will be also considered.

Terms: The opening of the position is scheduled to start in July–September of 2020 (the details can be negotiated). The duration of the position is 2 years. The Institute will provide an office space, computer, proofreading services if required, library services (including a modest amount for books purchase), and funding for conference or research trips abroad. Researchers are expected to be in residence at the Oriental Institute in Prague. During their residence, researchers are required to produce academic publications and actively participate in the organization of conferences, seminars and other related events, held by the Oriental Institute. This is a non-teaching position. The selected candidate may expect a gross monthly salary of approx. 1500 EUR. We reserve the right not to fill this position.

Application: Please submit all of the following materials: 1) CV including Publication List; 2) Project proposal: In three to five pages, double spaced 12 pt. font, please explain the project you would undertake in the starting stage of your residence. In addition, please include a separate bibliography of works to demonstrate how this project relates to the current state of research. 3) Writing Samples: a. Please include a writing sample of not more than 20 pages; b. Please include a Dissertation Abstract of not more than 2 pages. 4) Two letters of Recommendation: a. Please list the names, addresses and occupations of the two persons, not related to you, who will submit letters of recommendation on your behalf. Letters of recommendation must be submitted by the deadline for the application to be complete.

Deadline for applications: March 27, 2020
Notification: May/June 2020
Inquiries: Please direct your inquiries to Dr. Tomáš Petrů – petru@orient.cas.cz
Mailing Instructions: Please send the application and letters electronically to: petru@orient.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 27. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.