Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 03. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Group leader of Laboratory of Cellular Metabolism
Požadavky:

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences (IBT) announces in accordance with the Act no. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences (CAS), as amended by Act no. 420/2005 Coll. and the Statutes of the CAS an open full-time position:

Group leader of Laboratory of Cellular Metabolism

Job description:
• Research focused on molecular mechanisms of cellular and tissue metabolism and on intercellular metabolic crosstalk, combining approaches of metabolic research with single cell transcriptomics and genomics
• Supervision of doctoral, master and bachelor students
• Writing of research papers and grant proposals

Requirements:
• PhD in biochemistry, molecular biology, biology or similar
• Long term research experience abroad
• Expertise in cellular metabolism, bioenergetics, mitochondrial biology and mouse models
• Ability to formulate and perform independent research
• Excellent publication track record
• Excellent communication skills and teamwork
• Readiness for high work load
• English, written and spoken, advanced level
• Good repute

We offer:
• Possibility to be a part of highly innovative, cutting edge research
• Access to the state of the art facilities
• International environment in the center of excellence Biocev
• The three year contract with a possible extension

Workplace location: Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences, BIOCEV centre, Vestec, Prague-West, Czech Republic

Starting date between September 1, 2020 and January 1, 2021

Electronic applications including a letter of motivation, a structured professional curriculum vitae and a brief draft of the concept of building and developing research activities of the Laboratory of Cellular Metabolism are accepted at: veronika.popova@ibt.cas.cz.

Application deadline: 24. 4. 2020

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.

Uzávěrka přihlášek: 24. 04. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.