Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 19. 02. 2020
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoktorand v oblasti mikrofluidiky

Požadavky:

V týmu Optických biosenzorů (vedoucí týmu prof. Jiří Homola) hledáme postdoktoranda v oblasti mikrofluidiky.
Chcete využít jak své teoretické znalosti o mikrofluidice, tak schopnost vytvářet mikrofluidní zařízení?
Lákají vás projekty, kde můžete úzce spolupracovat s odborníky z oblastí optiky, fotoniky, chemie či biologie, a společně posouvat výzkum a vývoj v oblasti optických biosenzorů?
Zajímají vás aplikace mikrofluidních systémů v molekulární biologii nebo medicinální diagnostice?
Potom hledáme právě vás.

Náplň práce
Vývoj mikrofluidních systémů pro optické biosenzory na principu povrchových plasmonů.

Konkrétní pracovní úkoly:
• modelování, návrh a realizace mikrofluidních čipů pro záchyt a detekci biomolekul a buněk a pro studium biomolekulárních interakcí,
• charakterizace mikrofluidních čipů a zařízení,
• návrh a realizace experimentů a analýza dat.

Požadujeme
• titul Ph. D. v oblasti techniky, chemického inženýrství, fyziky, chemie nebo podobném oboru,
• zkušenosti ve výzkumu a vývoji mikrofluidních systémů,
• zkušenosti s výrobou mikrofluidních čipů a zařízení a znalost mikro- a nano-fabrikačních metod,
• publikační činnost v oblasti mikrofluidiky,
• zkušenosti se simulacemi nebo programovacími jazyky (např. Matlab),
• výhodou jsou zkušenosti se simulacemi dynamiky tekutin (např. CFD),
• výhodou jsou zkušenosti se sběrem a analýzou dat v oblasti biosenzorů.

Nabízíme
• zajímavou práci v mezinárodním týmu,
• práci na multidisciplinárních vědeckých projektech s praktickým uplatněním,
• excelentní výzkumnou infrastrukturu, včetně široké škály mikro- a nano-fabrikačních metod,
• jazykové a další vzdělávací kurzy,
• program sportovních benefitů Multisport,
• 5 týdnů dovolené.

Typ smlouvy: pracovní poměr na plný úvazek na dobu 2 let s možností prodloužení. Předpokládaný nástup je květen 2020 nebo kdykoliv později dle dohody.

Pokud se chcete přihlásit na uvedenou pozici, zašlete prosím paní Ing. Janě Petrlové e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz následující dokumenty:

• motivační dopis,
• životopis,
• seznam publikací.

Do předmětu Vaší emailové zprávy prosím uveďte, že se ucházíte o pozici Postdoktorand v oblasti mikrofluidiky.
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.