Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 02. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral position in Molecular Physiology of Bone
Požadavky:

The Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic opens a position in the Department of Molecular Physiology of Bone for a: Postdoctoral position in Molecular Physiology of Bone

A Postdoctoral position is available in the laboratory of Dr. Michaela Tencerova (PhD at Charles University in Prague, Czech Republic, Postdoc at University of Massachusetts, Worcester, USA and University of Southern Denmark, Odense, Denmark) at the Institute of Physiology (IPHYS) Prague. IPHYS is a leading research institute in the field of normal and pathological physiology. It consists of a number of scientific and service department and shared equipment for the research (http://www.fgu.cas.cz/en/ ). IPHYS is also connected with the centers of excellence and is the partner of excellence project BIOCEV (including Mouse genotyping center) carried out jointly with other Academy of Sciences’ institutes and Charles University in Prague.
The research in the laboratory of Dr. Michaela Tencerova is focused on studying the physiological role of bone marrow adipose tissue in relation to bone and fat metabolism in metabolic complications. The research continues on our previous studies identifying different metabolic phenotype of bone marrow adipocytes comparing to peripheral adipose tissue in obesity (Tencerova et al, Cell Reports, 2019; Tencerova et al., Bone Res, 2019; Tencerova et al., JBMR 2018). The successful applicant will work with murine and human cellular systems (bone marrow skeletal stem cells) and animal transgenic models applying high-throughput methods such as RNA sequencing, metabolomics, lipidomics, and bioenergetics. The research will be conducted in collaboration with prestige national and international laboratories in USA and Europe.

Requirements:
We are looking for:
- Highly motivated, independent, creative candidates with PhD degree (with up to 8 years from PhD) in molecular biology, biochemistry, physiology, medicine, pharmacology or related disciplines;
- advanced experience with molecular biology techniques, in vitro cell culture methods, cloning, animal work (metabolic assays, drug administration etc.);
- track record of scientific publications, capability of working in international team, great level of English in written and spoken form.

We offer:
- Working in international environment
- Competitive salary
- Social benefits (health insurance, contribution to pension, diets, courses)
- 6 weeks holiday + sick days

Further information:
The position is available from 1 January 2020 or soon thereafter. The project duration is two-three years with the possibility for extension.

Application:
Interested candidates can send their motivation letter and CV with the names and contact information of two-three references to email: Marcela.Tomaskova@fgu.cas.cz:
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2020



Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.