Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 02. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Post-doctoral or early career researcher in the Centre of Global Studies


Požadavky:

Director of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences announces a call for applications for A post-doctoral or early career researcher in the Centre of Global Studies.

We require:
- Ph.D. in philosophy, sociology, international relations or related disciplines
- good knowledge of English language and good knowledge of another language relevant for the given territorial area of research
- specialization in the field of research
- willingness to present occasionally the results of research also to the wider public

Job description:
- research in the field of global studies, focusing mainly on Asia or Latin America
- publication of academic texts
- presentation at conferences
- popularization activity

We offer:
- full time job at the Centre of Global Studies
- fixed-term employment contract, with the possibility of extension
- the salary corresponding to the CV and the Internal Wage Regulations of the Institute
- the possibility to participate in unique academic projects
- work in a prestigious public research institution
- flexible working hours
- pleasant working environment
- employee benefits (25 days of holiday a year, 8 sick days, language courses and yoga at the workplace)
- start from July 1, 2020 or by agreement

Documents required for application:
- structured CV
- cover letter
- scanned copy of PhD. diploma
- contact information for at least two referees

Please send your application by March 31, 2020 by e-mail to cgs@flu.cas.cz or by standard mail to: Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Director's Secretariat, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic, EU.

The selected candidates will be invited to an interview (in person or online) in April 2020.

Contact person:Ms. Marie Hlavičková,phone:+420 221 183 350,e-mail: cgs@flu.cas.cz By submitting your application, you give the Institute an automatic consent to the processing and storage of your personal data for the purpose of applying for a job in the Institute in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). The consent may be withdrawn at any time.


Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.