Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 02. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici PROJEKTOVÝ/FINANČNÍ MANAŽER - JUNIOR
Požadavky:

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (FLÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborech. FLÚ, jenž je v rámci Akademie věd České republiky největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd, tvoří více než 200 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet poznání na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru.

V rámci projektu "Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR“ (financovaného z dotace EU) bude FLÚ mimo jiné rozvíjet a posilovat zajištění grantové agendy zejména v oblasti podpory vědy a výzkumu. Z tohoto důvodu hledáme novou posilu do našeho týmu na pozici:

PROJEKTOVÝ/FINANČNÍ MANAŽER - JUNIOR

Co budete dělat?
- připravovat podklady pro potřeby smluvní projektové agendy a formální přílohy do projektových žádostí a průběžných/závěrečných zpráv
- u přidělených projektů zajišťovat administraci a vedení projektové složky, průběžně sledovat a vyhodnocovat harmonogram finančního plnění a indikátorů; zajišťovat relevantní části zpráv a žádostí o platbu
- poskytovat podporu navrhovatelům/řešitelům projektů v oblasti projektového a finančního managementu
- průběžně komunikovat s poskytovatelem grantu/dotace
- pracovat v příslušném účetním systému organizace a relevantních on-line systémech poskytovatele
- vést spisovou službu pro potřeby grantové agendy
- vést databázi podaných a realizovaných projektů
- absolvovat relevantní vzdělávání

Co očekáváme a koho hledáme?
- ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru (min. Bc.), vhodné pro absolventy
- znalost Aj na úrovni B1
- velmi dobrou znalost práce na PC (zejména MS Office)
- pečlivost, důslednost, schopnost rozvrhnout si pracovní úkoly, proaktivní přístup

Co Vám můžeme slíbit?
- práci na plný úvazek (s možností snížení až na 0,75)
- smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení
- mzdu odpovídající vnitřnímu mzdovému předpisu Filosofického ústavu AV ČR
- účast na realizaci zajímavého projektu
- práci v prestižní veřejné vědecké instituci s možností se profesně profilovat v oblasti projektového managementu v oblasti vědy a výzkumu
- kolegiální atmosféru
- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, jógu na pracovišti, flexibilní pracovní dobu, možnost jazykového a dalšího vzdělávání)
- příjemné pracoviště v samém historickém srdci Prahy

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis včetně kontaktů pro případné reference
- krátký motivační dopis (max. 1 strana)

Nástup ihned nebo dle dohody.

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu cabalova@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 4. 3. 2020.

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční v průběhu března 2020.

Kontaktní osoba: Petra Cabalová, tel: 221 183 213

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 04. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.