Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 02. 2020
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Syntetický chemik,odborný nebo vědecký pracovník či Postdoktorand
Požadavky:
Základní popis: Jedná se o práci na pomezí anorganické a organické chemie.
Popis Náplní bude syntéza nových elektro-neutrálních a iontových klastrových sloučenin boru, jejich komplexů s přechodnými kovy a funkčních molekul pro pokročilé aplikace, především ve vývoji nových netradičních léčiv. Většinu náplně bude představovat samostatná práce v laboratoři, zejména příprava nových látek s cílenými vlastnostmi a jejich charakterizace. Dále pak příprava podkladů pro publikační výstupy a periodické zprávy projektů.
Požadavky
Ukončené VŠ vzdělání v oboru anorganická, organická chemie, či podobném oboru, Ph.D. titul je výhodou
Alespoň středně pokročilá znalost anorganické či organické syntézy
Základní znalosti charakterizace látek metodami NMR, MS, UV-Vis spektroskopie a dalších metod
Odpovědnost, spolehlivost a motivace přispět ke splnění společných cílů
Znalost MS Office; znalost práce s odbornou literaturou
Anglický jazyk na dobré úrovni
Ochota k učení se nových věcí
Co nabízíme: Plný pracovní úvazek. Různorodou pracovní náplň v základním výzkumu, práci v renomovaném mezioborovém kolektivu, který spolupracuje se špičkovými světovými pracovišti. Možnost práce na výzkumu orientovaném na využití v praxi, možnosti dalšího studia a vzdělávání.
Kontakt: Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete prosím motivační dopis, spolu s vaším strukturovaným životopisem a doporučením Vašeho předchozího zaměstnavatele či školitele na:gruner@iic.cas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 16. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.