Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 02. 2020
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand/doktorandka nebo výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice v Germanobohemistickém týmu – Oddělení pro výzkum literární kultury
Požadavky: Doktorand/doktorandka nebo výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice v Germanobohemistickém týmu – Oddělení pro výzkum literární kultury

Náplň práce: vědecká a odborná činnost v oblasti transkulturního studia německojazyčné a českojazyčné literatury českých zemí se zaměřením na sklonek 19. a první polovinu 20. století.

Úvazek 0,5; místo výkonu práce Praha nebo Brno; pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení; nástup 1. 4. 2020, nebo podle dohody.

Minimální požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský stupeň); započaté doktorské studium; znalost němčiny slovem a písmem; vlastní publikační činnost odpovídajícího zaměření.

Výhodou: vysokoškolské vzdělání v oblasti bohemistiky i germanistiky; znalost angličtiny slovem a písmem; zkušenost s německojazyčným akademickým prostředím (studijní pobyty) a s kolektivními vědeckými projekty.

Nabízíme: zázemí největšího pracoviště v oboru literárněvědné bohemistiky, práci na inovativním vědeckém záměru, zaměstnanecké benefity (jazykové kurzy, stravenky, pět týdnů dovolené, možnost ucházet se o služební ubytování v zařízeních Akademie věd ČR).

Přihlášky obsahující stručný nástin vědeckých záměrů (maximálně 2 NS), strukturovaný odborný životopis, osobní bibliografii a kopii relevantních diplomů a osvědčení zašlete na email literatura@ucl.cas.cz či poštou na adresu:

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
sekretariát
Na Florenci 1420/3
110 00 Praha 1.
Obálku označte „Výběrové řízení“.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 29. 2. 2020

Výběrové řízení proběhne dvoukolově. ÚČL AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané kandidáty i právo žádného z kandidátů nevybrat.
Výběrová komise může na základě individuálních okolností navrhnout zaměstnání některého z uchazečů na snížený úvazek.

Kontaktní osoba:
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

vedoucí Germanobohemistického týmu

petrbok@ucl.cas.cz

tel. 222 828 141, 222 828 205


Uzávěrka přihlášek: 29. 02. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.