Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 02. 2020
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral fellow of a research project “The sperm LINC complex: The LINK between chromatin integrity, sperm motility and male fertility”
Požadavky:

The Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences announces in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences open position:

Postdoctoral fellow of a research project “The sperm LINC complex: The LINK between chromatin integrity, sperm motility and male fertility”

Job description:
Histone-to-protamine exchange is followed by chromatin hypercondensation and incorrect replacement is associated with DNA damage and infertility. Retained sperm histones carry a variety of epigenetic signatures which are transferred to the oocyte and may affect gene expression in the early embryo. While protamine-1 is present in all mammals, the level of protamine-2 is variable between species. The sperm LINC (Linker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton) complex localized within the nuclear membrane may represent the link between chromatin integrity, sperm motility and male fertility. The project aim is to study the signal transduction pathway from sperm chromatin to cytoskeleton applying state-of-art molecular techniques. Results from mice will be transferred to human, investigating testicular biopsies and sperm from subfertile men. Data on protein-protein interactions involved in the nucleus-cytoplasm communication pathway will contribute to our understanding of chromatin integrity, chromatin-cytoskeleton network and sperm motility leading to pathophysiological situation men.
Aims: 1) To identify localization and interaction of nuclear and cytoplasmic proteins with LINC complex in Protamine-2 KO mice.
2) To compare mice and human applying both testicular biopsies and sperm from subfertile men.
3) To compare mouse and bull, which represents a natural protamine-2 KO animal model.

Candidate profile:
We are looking for motivated, bright student with background in reproductive biology, and hold master degree in molecular and cell biology, developmental biology or reproductive biology. The scientific focus on spermatogenesis, sperm maturation and sperm-egg interaction is a bonus. The knowledge should cover genomic and proteomic method of wide range. The candidate should be able and prepared to work with murine models. Excellent English is required. The candidate should be a team-player and willing to work with other lab members and international collaborators.

What we offer:
• The contract is offered for three years with a possible extension.
• We offer a friendly and supporting environment in a state-of-the-art institution.

Starting date: April, 2020

Workplace location: Institute of Biotechnology, The Czech Academy of Sciences, Centre of Excellence BIOCEV, Vestec, Prague West region, Czech Republic. BIOCEV Centre was completed in the year 2015 and is fully equipped for experimental work in molecular and cellular biology.

Application materials: professional CV including a list of publication and citation metrics, motivation letter, recommendation letter by a mentor or head of the project including their contact details.
Please send the required materials in electronic form to katerina.komrskova@ibt.cas.cz

Application deadline: 10th March, 2020

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology CAS, v. i. i. shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.

Uzávěrka přihlášek: 10. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.