Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 02. 2020
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Tajemník společné výzkumné platformy Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. a Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e.V. (GWZO) v Lipsku.


Požadavky:
- dokončené magisterské studium v některém z oborů společenských věd
- znalost českého, anglického a německého jazyka na úrovni C1
- eventuální zkušenost s organizací vědecké práce, vlastní odborné aktivity

Náplň práce:
- organizace a koordinace chodu a činnosti platformy, vedení související administrativy
- účast na vědeckých a popularizačních aktivitách a projektech
- účast na redakčních a publikačních aktivitách

Nabízíme:
- úvazek 1,0
- pracovní smlouvu na dobu 1 roku s možností prodloužení
- mzdové ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu Filosofického ústavu
- možnost podílet se na unikátních vědeckých projektech
- práci v prestižní česko-německé výzkumné platformě
- flexibilní pracovní dobu
- zaměstnanecké benefity (stravenky, 25 dnů dovolené, 8 sick days, nabídka jazykových kurzů a jóga na pracovišti)
- nástup od 1. 3. 2020 nebo dle dohody

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis
- doklady o dosaženém vzdělání a praxi
- specifikaci dosavadních aktivit v oblasti vlastní odborné práce a představu o dalším profesionálním vývoji zejména s akcentem na spolupráci v rámci česko-německé výzkumné platformy

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu cms@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 24. 2. 2020.

Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční koncem února 2020.

Kontaktní osoba: Mgr. Milada Stalker, tel: 221 183 245.

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 24. 02. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.