Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 13. 01. 2020
Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Samostatný odborný referent pro kontrolní činnost v Kontrolním odboru Kanceláře AV ČR
Požadavky:

Práce na této pozici je zaměřena na:
provádění kontrolní činnosti v rámci kontrol hospodaření pracovišť zřízených AV ČR, identifikaci systémových i dílčích problémů a pochybení ze strany příjemců dotací, spolupráci a metodické působení při zajišťování nápravy nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření. Součástí kontrolní činnosti je mj. posuzování rozpočtových, účetních, případně daňových souvislostí a rovněž analýza problémů vznikajících v oblasti vědy a výzkumu, spolupráce při aktualizaci metodiky a podkladů souvisejících s hospodařením veřejných výzkumných institucí, vypracovávání protokolů o kontrole a dalších dokumentů souvisejících s prováděnou kontrolou.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské ekonomického zaměření s praxí v oblasti účetnictví;
- orientaci v právu účetním, daňovém a rozpočtovém;
- samostatnost v řešení úkolů;
- schopnost týmové práce a komunikace, dobré vyjadřovací schopnosti v ústní i písemné formě;
- znalost MS Office (Outlook, Word, Excel);
- znalost anglického jazyka výhodou;
- přesnost a spolehlivost;
- časovou flexibilitu (kontrola pracovišť na území ČR);
- zájem o ekonomickou problematiku v oblasti vědy a výzkumu.

Nabízíme:
- zajímavou práci;
- možnost kvalifikačního růstu;
- platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění;
- stravenky a další zaměstnanecké benefity;
- pracovní poměr s plným úvazkem na dobu určitou, po zapracování možnost změny na dobu neurčitou.

Nástup možný po ukončení výběrového řízení dle oboustranné dohody.

Přihlášku s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu kabickova@kav.cas.cz.

Kancelář AV ČR si vyhrazuje kontaktovat pouze vybrané kandidáty.

Uzávěrka přihlášek: 24. 05. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.