Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 02. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici New postdoctoral position in molecular regulation of neural development
Požadavky:

The Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic opens a position in the Department of Molecular regulation for a: New postdoctoral position in molecular regulation of neural development

The laboratory was established at the Institute of Physiology (IPHYS), Prague in 2014 by Dr. Martin Balastik (Ph.D. at the Max-Planck institute for Biophysical Chemistry, Gottingen, Germany; postdoc Harvard Medical School, BIDMC, Boston, USA). IPHYS is a leading institute in the field of biomedical research in the Czech Republic located at the biggest biomedical research campus in the Czech Republic, only 30 min away from the historical center of Prague. We study molecular regulation of neural development, in particular the role of microtubule-associated proteins (MAPs) and prolyl isomerases in axon/dendrite guidance and synapse refinement, and how developmental deregulation of these genes contribute to pathogenesis of neurodevelopmental disorders (as autism spectrum disorder, epilepsy or schizophrenia). The laboratory uses an array of advanced mouse genetic, molecular biology, biochemistry and microscopy techniques, including generation of knockout mice, in utero electroporation, neuron cultures in microfluidic chambers, organotypic slice cultures, lentiviral vector cloning and production, confocal microscopy, super resolution microscopy and advanced image analysis (Neurolucida, Imaris).

Position offered
Following our recent discoveries demonstrating a novel role of CRMP2 in axon and dendritic spine refinement (Ziak et al, EMBO Rep. 2019, Balastik et al, Cell Rep. 2015), we are seeking a postdoctoral researcher with a PhD in molecular biology, neuroscience, biochemisty and related subjects to analyze the role of microtubule associated proteins of CRMP (collapsing response mediator protein) gene family and their isoforms in actin-microtubule crosstalk in growth cones and dendritic spines.
The position is offered for 3 years with a possibility for extension, and provides the candidate with a competitive salary and benefits.

Project annotation
Dendritic spines are microscopic protrusions found on neuronal dendrites, which interact with terminal boutons of axons to form synapses. Morphology and number of dendritic spines have a direct effect on synaptic transmission. Changes of density, size and shape of dendritic spines have been linked to multiple neurodevelopmental disorders (e.g. autism and schizophrenia). The morphology of dendritic spines is mainly controlled by actin microfilaments, similarly as the shape of the tips of the growing axons – the growth cones. Molecular mechanisms controlling formation, maintenance or elimination of dendritic spines and rearrangement of growth cones are so far poorly understood.

We have recently demonstrated a novel mechanism regulating axon growth and guidance in vivo through phosphorylation and conformational changes of microtubule associated protein CRMP2 catalyzed by isomerase Pin1 (Balastik et al, Cell Rep, 2015). In order to better characterize the role of CRMP2 in development, we generated and analyzed full- and isoform specific- CRMP2 knockout mice. Surprisingly, we found that in contrast to previously published in vitro data, CRMP2 plays in vivo only a moderate role in embryonic axon guidance, but that it is essential for synapse refinement through processes of axon and dendritic spine pruning (Ziak et al., EMBO Rep, 2019). In addition, we found that CRMP2 deficiency leads to changes of dendritic spine morphology suggesting that CRMP2 is important for regulation of not only microtubules (as demonstrated before), but also actin microfilaments. Actin – microtubule crosstalk is essential for development and function of dendritic spines and growth cones. The successful postdoctoral candidate will test isoform-specific binding of different CRMPs to actin and how they control actin-microtubule crosstalk in dendritic spines and growth cones in vitro and in vivo. The role of CRMP phosphorylation in CRMP-actin interaction will be analyzed in primary neurons and in vivo using the in utero electroporation.

Application
Interested candidates can send their application to email: Marcela.Tomaskova@fgu.cas.cz

References
• Ziak J, et al., CRMP2 mediates Sema3F-dependent axon pruning and dendritic spine remodeling, EMBO Reports, (2019) accepted, BioRxiv DOI: 10.1101/719617 • Balastik, M, et al, Prolyl isomerase Pin1 regulates axon guidance by stabilizing CRMP2A selectively in distal axons. Cell Reports 2015 Oct 27;13(4):812-28

Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Videnska 1083, 142 20 - Prague 4, Czech Republic.

By replying to this advertisement (or by sending a CV), the job seeker acknowledges that, in connection with the ongoing selection procedure for a particular job position, the Institute of Physiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., is processing personal data.

Mandatory information related to the processing of personal data is available at www.fgu.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 31. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.