Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 14. 08. 2020
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Mechanical Engineer – Space Applications
Požadavky:

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences is looking for a new colleague to join the LISA project team at the position of Mechanical Engineer – Space Applications

About the Institute:

The Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (FZU) is a public research institution, focusing on basic and applied research in physics. FZU is the largest of the institutes of the Czech Academy of Sciences with more than 1300 employees, including a considerable number of international workers. The ambition of FZU is to push forward the boundaries of knowledge and to conduct first-rate research in the fields of elementary particles, condensed systems and solid particles, optics, plasma physics and laser physics.

Project description:

FZU is collaborating on space mission LISA, which will detect gravitational waves. FZU is contributing to mission critical space hardware – especially to piezo mechanisms, their development and tests. The participation in other space missions is currently under a discussion. The work is typically done in cooperation with other institutes of the Czech Academy of Sciences and technological companies in the Czech Republic.

Responsibility:

● Gathering technical requirements, communication with local and international partners, both industrial and academic.

● Participate on conceptual designs of space mechanisms with special focus on redundancy, thermal stability, vibrations etc.

● Participate on design iterations of precise mechanisms based on piezo technology and flexure hinges. Other principles are also under investigation.

● Basic thermal and vibration calculations using FEM methods, cooperation with FEM specialists during design iterations.

● Participation on mechanism stability/resolution measurement method development, design of test stands, participation in measurements.

Required qualifications:

● Experience with 3D design using some of the CAD systems.

● Experience with FEM calculations using some of the specialized software packages.

● Experience with precision mechanics design.

● Experience with piezo technology.

● English language – advanced in reading, writing, communicating.

● Driving licence.

● Master degree in mechanical engineering, physics or similar.

● Excellent problem-solving skills.

● Good team-working skills.

Preferred qualifications:

• Space mechanisms development experience is an advantage.

Why should you apply?

• Working in an international, creative and highly motivated environment

• Cutting-edge research topics with high application potential

• Working in a multidisciplinary research team

• A stimulating and friendly supervising and mentoring environment

• Unique research facilities

• Training and development possibilities (seminars, workshops, conferences)

• Soft skills trainings (project management, grant applications, etc.)

• Language courses

• Competitive salary

• Flexible working hours

• And more benefits such as Multisport card, meal vouchers, cooperate kindergarten, etc.

Terms of employment:

The initial period of employment is 1 year (further extension is then possible and expected), starting as soon as possible, depending of the availability of the applicant.

Application procedure:

Please send a motivation letter, your CV, a list of publications and two references to

Mgr. Simona Dačeva, Na Slovance 1999/2 | 182 21 Prague 8 | Czech Republic Tel.: +420 266 053 425 | Email: daceva@fzu.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. 09. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.