Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 20. 12. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand v oddělení klimatologie (částečný úvazek)
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie nebo příbuzném
  • probíhající doktorské studium zaměřené na klimatické extrémy, proměnlivost klimatu a dlouhodobou hydrologickou bilanci
  • znalost programování v R a práce s datovými soubory
  • zkušenosti se zpracováním výstupů hydrologických modelů a s modely dlouhodobé hydrologické bilance

Termín nástupu a výše úvazku dle domluvy, platové zařazení podle mzdových pravidel AV ČR a pracovních výsledků.
Přihlášky (strukturovaný životopis v rozsahu 1-2 strany a volitelně motivační dopis) posílejte elektronicky na adresu kysely@ufa.cas.cz.

Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 2020



Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.