Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 22. 11. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student se zájmem o biotechnologie
Požadavky:

PhD student rozšíří výzkumný tým, jehož činnost je zaměřena na výzkum možného využití fotosyntetických mikroorganismů především sinic a řas pro produkci cenných látek za současného využití odpadních zdrojů především spalin s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Práce bude tematicky zaměřena na výzkum a vývoj nových biotechnologických řešení pro využití odpadního oxidu uhličitého ze spalin při kultivacích mikroskopických sinic a řas. Cílem práce bude výzkum možností využití odpadních zdrojů pro kultivace mikroskopických řas.

Požadujeme:

• VŠ vzdělání úrovně Mgr/Ing v oboru přírodní vědy, biotechnologie nebo chemické inženýrství
• Aktivní a samostatný přístup k řešenému tématu
• Znalost anglického jazyka
• Znalost mikrobiologických metod výhodou
• Zkušenosti v práci s bioreaktory jsou výhodou

Nabízíme:

• Plný zaměstnanecký úvazek
• Kreativní práci v mezinárodně etablované instituci
• Profesní rozvoj v novém, atraktivním a rychle se rozvíjejícím oboru
• Profesní růst v multidisciplinárním výzkumném týmu

V případě zájmu zašlete motivační dopis a CV včetně uvedení publikační činnosti na adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte biotechnologie) a na adresu sukacova.k@czechglobe.cz.

Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.