Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 11. 2019
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Serverový a síťový správce
Požadavky: Výběrové řízení je realizováno v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém České republiky (AIS CR; http://www.aiscr.cz/). Náplň práce: - správa, údržba, aktualizace a zajištění bezpečnosti fyzických i virtuálních Linux serverů; - instalace a podpora vybraných interních aplikací provozovaných na serverech ARÚ; - administrace sítě a aktivních síťových prvků; - řešení bezpečnostní politiky, další rozvoj infrastruktury; - údržba a rozšiřování dokumentace; - orientace na Open Source; - nejedná se o koncovou podporu uživatelů. Nabízíme: - úvazek 50 % na dobu trvání projektu (01/2020–12/2022) s výhledem na trvalé uplatnění; - flexibilní pracovní dobu; - hrubou mzdu 22.500 Kč měsíčně (při 50% úvazku) + zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, sick-days, možnost práce z domova); - zázemí stabilní instituce v centru Prahy a jejího zkušeného týmu; - zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, vč. sdílení nových zkušenosti na poli digitálních humanitních věd či účast v souvisejících projektech. Požadujeme: - znalost práce v LINUX/UNIX (+ shell script); - znalost databázových systémů založených na SQL; - trestní a morální bezúhonnost, ochotu řídit se principy otevřené vědy a dále je šířit; - systémové myšlení, schopnost týmové práce a zájem o rozvíjení vlastních dovedností; - znalost anglického jazyka. Nástup je možný od 1. 1. 2020, případně po dohodě v nejbližším možném pozdějším termínu. Termín a forma přihlášky: Přihlášku se (1) strukturovaným životopisem a (2) motivačním dopisem podejte laskavě elektronicky na adresu novak@arup.cas.cz (v kopii na kminek@arup.cas.cz), a to do 8. 12. 2019. Na stejnou adresu se lze obracet i s případnými dotazy.
Uzávěrka přihlášek: 08. 12. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.