Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 15. 11. 2019
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. hledá zaměstnance na pozici SPECIALISTA / SPECIALISTKA ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ (částečný úvazek)
Požadavky:

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (FLÚ) je veřejná výzkumná instituce, zabývající se bádáním v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborech. FLÚ, jenž je v rámci Akademie věd České republiky největším pracovištěm v oblasti humanitních a společenských věd, tvoří více než 200 zaměstnanců se společným cílem rozvíjet poznání na mezinárodní úrovni a posilovat vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru.

FLÚ se podílí nejen na vědecko-výzkumných projektech v oblasti filosofie, ale také na rozvoji lidských zdrojů společně s rozvojem manažerských dovedností svých pracovníků. FLÚ bude realizovat projekt směřující k získání certifikátu HR Award (implementace Human Resources Strategy for Researchers) a ke zkvalitnění péče o zaměstnance. Z tohoto důvodu hledáme novou posilu do našeho HR týmu na pozici:

SPECIALISTA / SPECIALISTKA ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ (částečný úvazek)

Co budete dělat?
- zodpovídat za tvorbu a fungování interního systému vzdělávání
- podílet se na procesu získání HR Award a vzniku Strategie rozvoje a vzdělávání, vč. tvorby interních dokumentů souvisejících s implementací HR Award
- plánovat, připravovat a realizovat vzdělávací aktivity napříč celým ústavem
- komunikovat s dodavateli vzdělávání a s účastníky školení, vyhodnocovat přínos vzdělávání, zjišťovat vzdělávací potřeby
- vytvářet a vést dokumentaci související s oblastí rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
- spravovat a rozšiřovat agendu zaměstnaneckých benefitů
- sledovat čerpání rozpočtu na vzdělávací aktivity
- připravovat podklady pro účely reportování

Co očekáváme a koho hledáme?
- prokazatelnou zkušenost s realizací školení pro zaměstnance
- zkušenost s působením ve výzkumné instituci výhodou
- schopnost realizovat vzdělávací projekty a koordinovat souběžné aktivity
- organizační zdatnost, analytické myšlení a efektivní komunikaci
- velmi dobrou znalost práce na PC (zejména MS Office)
- aktivní znalost anglického jazyka na úrovni B2
- zájmem o profesní rozvoj, jak vlastní, tak zaměstnanců

Co Vám můžeme slíbit?
- zkrácený úvazek ve výši 0,5
- smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2022
- mzdu odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu Filosofického ústavu AV ČR
- pestrou nabídku HR školení
- účast na realizaci zajímavého projektu rozvoje péče o zaměstnance
- práci v prestižní veřejné vědecké instituci
- kolegiální atmosféru, prostor pro realizaci nápadů
- zaměstnanecké benefity (až 5 týdnů dovolené, až 8 sick days, jógu na pracovišti, baby friendly kulturu, flexibilní pracovní dobu, jazykové vzdělávání)
- příjemné pracoviště v samém historickém srdci Prahy

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis včetně kontaktů pro případné reference
- krátký motivační dopis (max. 1 strana)

Nástup od 1. 3. 2020 nebo dle dohody.

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu krajewska@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 6. 12. 2019.

Vybraní uchazeči a uchazečky budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční v polovině prosince 2019.

Kontaktní osoba: Magdalena Krajewska, tel: 221 183 357

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.


Uzávěrka přihlášek: 06. 12. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.