Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 11. 11. 2019
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník
a) na tematiku právní ochrany klimatu (z hlediska práva životního prostředí, ale i dalších oborů práva),
b) na tematiku pracovně-právních vztahů se zaměřením na moderní technologie.

Požadavky:

• ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském studijním programu nebo vyšší (popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí)
• aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka
• dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva ve vnitrostátní i mezinárodní perspektivě
• vítán zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva a o mezioborovou spolupráci

Nabízíme:

• možnost podílet se na naplňování a definování výzkumných záměrů ÚSP AV ČR a jeho další činnosti a přispívat tak k celkovému rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů
• podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka
• podporu mezinárodní spolupráci a výměně vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka
• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
• zaměstnanecké benefity: stravenky s vysokým příspěvkem, pět týdnů dovolené, jazykové kurzy
• odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 6. 12. 2019 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Zaslané přihlášky budou hodnoceny průběžně. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Dovolujeme si uchazeče informovat, že zasláním přihlášky poskytují Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. automatický souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovní smlouvy. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení, zpracování osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
Uzávěrka přihlášek: 06. 12. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.